De Merenwijk zal op termijn (vanaf 2035) geen  gebruik meer maken van aardgas. Dat is althans het streven van de gemeente Leiden. Het past bij  de plannen van het kabinet; de aardgaskraan in Groningen gaat immers dicht, en Nederland moet zijn CO2-uitstoot fors verminderen, willen we kunnen voldoen aan het Parijs-akkoord.

Er moeten dus goede alternatieven komen om onze huizen te verwarmen en ons eten te koken. Maar wat zijn die alternatieven dan? Moeten we onze huizen daarvoor aanpassen? Waar moet je dan beginnen? En wat kost dat allemaal? Het zijn stuk voor stuk vragen waarover Duurzame Energie Merenwijk zich buigt.

In het kort komt het hierop neer: we willen dat er straks voor alle wijkbewoners duurzame en betaalbare energie beschikbaar is. Hoe die energie eruit gaat zien, weten we nog niet precies. Biogas? Wind- en zonne-energie? Restwarmte uit Rotterdam? Energie uit water of aardwarmte? We gaan de komende twee jaar gebruiken om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Tot die tijd kun je als woningbezitter én als huurder wel stappen zetten. Dat levert je namelijk een lagere energierekening op en meer wooncomfort.  DEM gaat daarom samen met energiewijkambassadeurs Marc Koene en Michèle Stokla (extra) burengroepen opzetten. Daar helpen we je op weg om samen met buurtbewoners bijvoorbeeld te isoleren, dubbel glas te laten zetten of zonnepanelen in te kopen.

Via www.duurzameenergiemerenwijk.nl, facebook/duurzameenergiemerenwijk en met deze nieuwsbrief laten we weten wanneer er burengroepen in jouw buurt starten. Download ons volledige projectplan [pdf].