Duurzame Mobiliteit

Reizen zorgt voor een flink deel van je CO2-uitstoot. De keuzes voor je dagelijkse vervoer en vakanties maken dus verschil voor het klimaat. Steeds meer mensen pakken de elektrische fiets of trein naar hun werk. Auto nodig? Elektrische auto’s zijn steeds aantrekkelijker, en denk ook eens aan deelauto’s. Zie op Milieu Centraal meer over duurzaam vervoer.

Autodelen

Duurzame mobiliteit heeft de toekomst. Hoe dit eruitziet, weet niemand precies, maar autodelen lijkt een zinvolle bijdrage. Minder ruimte in steden en dorpen; veranderende visie op de woonomgeving, verschuiving van bezit naar gebruik en steeds minder mensen die bereid zijn om het volle pond te betalen voor de auto. En dan natuurlijk zoveel mogelijk elektrisch.

Dit heeft veel voordelen; duurzaam, geen aanschaf, sociaal, schonere lucht, minder fijnstof, minder gebruik van openbare ruimte, mooiere omgeving, en meer ruimte voor kinderen om te spelen. Steeds meer buren zullen elektrisch gaan autodelen. Op Autodelen.info vind je meer informatie. Denk je aan een auto samen met je buren of je straat? Met het initiatief Buurauto deel je samen een elektrische auto.

Op de website van Snappcar vind je alle deelauto’s die in Leiden worden aangeboden door buurtgenoten, waaronder ook elektrische auto’s. Handig voor iedereen die zelf geen auto heeft maar er wel af en toe eentje wil gebruiken voor een dagje uit of het vervoeren van spullen.

 

Elektrisch rijden

Duurzame mobiliteit heeft de toekomst. Stiller, schoner en klimaatbewust rijden: dat kan met een elektrische auto. De CO2-uitstoot van een stekkerauto is over zijn hele leven gemiddeld 40% lager dan die van een benzine- of dieselauto. Elektrisch rijden is bovendien beter voor schone lucht op straat én voor de natuur, want tijdens het rijden komen er geen fijnstof en stikstofoxide vrij. Ook is de elektrische auto veel goedkoper in gebruik en verdien je de extra investeringskosten snel terug. Zie op MilieuCentraal meer over de elektrische auto en  opladen elektrische auto. Voor de duurzame huiseigenaar is dan vooral smart charging (bv. optimaal zonnepanelen gebruiken zonder saldering) en Vehicle-to-grid-technologie (energie opslaan in auto batterijen en aan het elektriciteitsnet terug leveren) erg interessant.

Hoe is het om elektrische te rijden? Sta je om de haverklap stil om weer op te laden, en hoelang duurt dat dan? Kun je een elektrische auto nemen als je niet thuis kunt laden? Wat als je met de auto op vakantie wilt? En hoe zit dat met onderhoud? En wat is eigenlijk regeneratief remmen, wat moet ik me daarbij voorstellen? Een verkoper houdt altijd een mooi verhaal, maar soms het fijn om eens met iemand uit de buurt te kletsen die zo’n ding heeft, die zijn ervaringen wil delen. Neem dan contact op met een Merenwijker die elektrisch rijdt en graag ervaringen deelt via duurzameenergiemerenwijk@gmail.com.

Elektrisch rijden, hoe en wat

(tekst van Vereniging voor Electrische Rijders)

De markt voor tweedehands elektrische auto’s is nu nog klein. Over enkele jaren zal het aanbod van tweedehands EV’s (Electrical Vehicles) groter worden, omdat nu verkochte nieuwe (lease)auto’s dan ook op de occasionmarkt komen. TIP! Als u kijkt naar een tweedehands E-auto, let dan op de SOH (State Of Health) van de accu. Deze waardes kan de garage eenvoudig uitlezen. Vaak lukt dit ook door een handig iemand met een mobiele telefoon en een Dongel. Heeft de batterij nog +70% capaciteit met meer dan 200.000 km op de teller, dan weet u dat u nog jaren kunt rijden met dezelfde accu. De VER wil dat hierin een transparant beleid komt en zorgen voor een goede regelgeving en dat gegevens over de SOH gestandaardiseerd worden.

De accu opladen

We kunnen het laden onderverdelen in 3 snelheden:

 1. Met een speciale thuislaadkabel (Grannylader) kan je bij ieder geaard stopcontact (in nood) laden. Dit gaat echter zeer langzaam. Heeft de accu een inhoud van 40 kWh, dan duurt het 20 uur van leeg naar vol als je met een vermogen van 2000 watt laadt.
 2. Met de laadpalen die je op straat ziet gaat laden al een stuk sneller, deze palen hebben vaak een vermogen van 11.000 watt en zo is de accu binnen 4 uur vol. Deze laadpalen kan je thuis ook laten plaatsen. Zorg voor een 3 fasige aansluiting (3x25A) via de netbeheerder en laat een elektricien zorgen voor de correcte aansluiting.
 3. Alle moderne E-auto’s hebben ook een DC (Direct Current ofwel gelijkstroom) laad mogelijkheid. Met een vermogen van 50.000 watt of nog meer is de accu binnen de tijd van het drinken van een kop thee alweer bijna vol geladen.

Kan ik op vakantie met een E-auto?

Nederland heeft veel laadpalen, in het buitenland is de laadpaaldichtheid een stuk lager dan bij ons. In onze buurlanden wordt op dit moment een inhaalslag gemaakt en zie je overal nieuwe (snellaad)palen verschijnen. Een aantal jaar geleden was het bijna niet mogelijk om een zware aanhangwagen of caravan te trekken met een E-auto. Inmiddels zijn er vele modellen verkrijgbaar met een behoorlijk trekgewicht. Houd er wel rekening mee dat de actieradius (rijbereik) bij het trekken van een caravan met de helft kan afnemen.

TIP: Neem wat extra tijd om op bestemming te komen. Geniet ook van de reis naar uw bestemming en kom zo meer uitgerust op uw bestemming.

Betalen voor het laden.

U kunt op steeds meer plekken betalen met een APP of bankpas, maar het is zeker nog aan te raden om 2 of 3 laadpassen bij u te hebben. Er is een grote keuze. Voor mensen die vaak laden, zijn er laadpassen met maandelijkse kosten met vaak een lager laadtarief. Er zijn ook laadpassen verkrijgbaar zonder abonnementsvorm. Hierbij een lijst met laadpas aanbieders. Het mooiste is als u via uw eigen energiecoöperatie een laadpas kan krijgen.

Maar de waterstofauto dan?

Een waterstof elektrische auto is 3 x minder efficiënt dan een elektrische auto met accuopslag techniek. Daarbij zijn de kosten van een waterstoftankstation met 2 vulpunten vele malen duurder dan een Fastned snellaadstation met 10 vulpunten.

Met slechts de keuze uit enkele modellen en nauwelijks waterstoftankstations raden wij de aankoop van een nieuwe waterstofauto daarom niet aan. Elektriciteit kunnen we zelf samen produceren (een zonnedak aanleggen). Om waterstof te tanken blijven we vooral afhankelijk van de oliemaatschappijen.

Vehicle to grid (V2G)(V2X)

Vehicle to grid betekent ‘van de auto naar het net’. Burgers produceren en consumeren steeds meer stroom, dikwijls op dezelfde momenten. Tijdens zo’n piek kan de auto via V2G extra stroom leveren(of laden met veel zon). Zo kunnen we ondanks dat we steeds meer zonnepanelen krijgen het stroomnet stabiel houden. Er zijn al elektrische auto’s op de markt met een stopcontact aan boord, waardoor je minder afhankelijk wordt van het stroomnet. Zie voor meer informatie dit artikel.

Nog veel meer informatie over elektrisch rijden vindt u op de onafhankelijke site van de VER, zoals het realiseren van laadplekken in de parkeergarage van een VVE.

Hoe meer leden wij bij de VER hebben, des te sterker wij staan om in Den Haag meer voor elkaar te krijgen en daar oplossingen aan te dragen waar iedere (toekomstige) elektrisch rijder ook van mee kan profiteren. Daarom vragen wij aan jullie om met zijn allen lid te worden. Het lidmaatschap is gratis en daarom laagdrempelig. Leden, verenigingen en bedrijven kunnen daarnaast altijd premium lid worden als extra ondersteuning voor de VER, wij vragen daarvoor een geldbedrag van €35,- per jaar

Weetjes:

Omdat een elektrische auto veel efficiënter is dan een benzineauto, gaat weliswaar ons stroomgebruik iets omhoog, maar het totale Nederlandse energiegebruik zal sterk dalen door de elektrificatie.

Ondanks dat elektrisch rijden nu al schoner is dan met een benzine of dieselauto, geldt ook dat de elektrische auto best een dagje zonder u kan. Dus stap eens op de fiets en u vervuilt niets. Door samen duurzame stroom op te wekken wordt elektrisch rijden komende jaren steeds schoner. Een benzine of dieselauto blijft vervuilend en wordt komende jaren niet schoner.

Ook tussen elektrische auto’s zijn er verschillen in brandstofgebruik. Met 1 kWh heb je bij het ene model meer rijbereik ten opzichte van een ander model, er zijn zelfs elektrische auto’s met geïntegreerde zonnepanelen.

De praktijk leert dat de meeste elektrische rijders nooit meer terug willen naar fossiel!

 

Privé aansluitingen elektrische auto’s op openbare parkeerplaatsen

We krijgen regelmatig vragen over het aanleggen van ‘persoonlijke’ laadpalen op openbare parkeerplaats voor huis, bijvoorbeeld met een kabelgoot onder de stoep. We hebben gevraagd aan de gemeente wat hun beleid is. Hieronder is het antwoord van de gemeente in juni 2022. Ter informatie, de gemeente is in 2024 wel bezig met een pilot om kabelgoot tegels door de stoep te testen. Dus als je je auto aan de zelfde kant kan parkeren als je huis, en er slechts een stoep tussen zit, dan kan dat in de toekomst mogelijk wel, afhankelijk van de pilot resultaten

Dit is niet toegestaan en gaan we ook niet toestaan; het gaat om openbare ruimte en openbare parkeerplaatsen en ook een laadpaal dient openbaar beschikbaar te zijn; ik heb hier uitgebreid de raadscommissie op beantwoord:

Naar aanleiding van het verzoek van de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid is onderzocht of het mogelijk is om  eigen (duurzaam opgewekte) stroom op een laadpaal voor de huisdeur aan te laten sluiten.

Daarbij is deze vraag eerst aan onze uitgangspunten en beleidsregel ten aanzien van openbaar laden getoetst:

 1. Gemeente Leiden hanteert een open marktmodel waarbij aanbieders hun laadpalen (voorzien van groene stroom) op aanvraag in de openbare ruimte kunnen plaatsen conform onze beleidsregel; de aanbieders bepalen dus  als eigenaar van de laadpaal of deze geplaatst wordt en gaan ook zelf over de aansluiting op het elektriciteitsnet.
 2. Een laadpaal wordt conform onze beleidsregel geplaatst bij één of meerdere openbare parkeerplaats(en) en staat ter beschikking aan eenieder met een elektrische auto om op te laden en/of zijn bedoeld voor een elektrische deelauto
 3. Een laadpaal wordt daarom ook, conform onze beleidsregel, nooit direct voor een deur van een aanvrager geplaatst om vermeend prive gebruik van een parkeerplaats ten behoeve van opladen eigen auto te voorkomen.
 4. Daarbij zijn en worden snoeren over stoep niet toegestaan i.v.m. onveilige situaties voor voetgangers; ook worden hoge eisen gesteld aan de veiligheid van de aansluiting zelf

Uit dit alles vloeit al voort dat het verzoek lastig is in te passen; zelfs als een kabel door kabelgoot in openbare ruimte naar een laadpaal zou worden toegestaan, blijft de eis dat de laadpaal openbaar te gebruiken is voor eenieder die een elektrische auto heeft en daarbij mag alleen geparkeerd worden ten behoeve van het laden, zodat ook anderen gebruik kunnen maken van de laadpaal.

Daarbij is getoetst bij omliggende gemeenten in Holland Rijnland hoe zij omgaan met dergelijke verzoeken om een particuliere aansluiting op een (al dan niet privé) laadpaal. In geen van onze omliggende gemeenten is dit toegestaan vanwege voorgaande redenen.

Ook in de MRDH gemeenten is privaat laden in de openbare ruimte niet toegestaan; in het aanbestedingskader voor (16 gemeenten inclusief Wassenaar en Voorschoten) is daartoe opgenomen:

`Daarnaast blijft het laden vanuit een woning naar een openbare parkeerplaats door middel van een kabel over de stoep ongewenst. De Algemene Plaatselijke Verordening verbiedt het om zonder vergunning van het college of de burgemeester de weg of weggedeelten anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. Alle Rotterdammers die geen mogelijkheid hebben tot parkeren op eigen terrein en de realisatie van een laadpunt aldaar, kunnen een aanvraag indienen voor een openbaar laadpunt’. (Kader voor plaatsing openbare laadinfrastructuur, mei 2020, gemeente Rotterdam)

Ook bijvoorbeeld gemeente Alpen aan den Rijn staat dit niet toe omdat men al een openbare laadpaal kan aanvragen en de verwachting is dat bij het verlenen van ontheffingen het aantal laadkabels over of onder voetpad flink zal toenemen met toenemende onveiligheid. En ook niet omdat het kan leiden tot situaties van vermeend privé gebruik van een laadpaal.

Dezelfde argumenten werden recentelijk ook genoemd in een besluit van het Utrechtse college (september 2020): daarbij heeft men besloten dat kabels vanuit privé woning op openbare weg obstakels vormen en ook worden geen kabelgoot tegels toegestaan. Letterlijk is in het besluit vermeld dat  het college geen voorstander is van private laadinstallaties in de openbare ruimte.

Bij navraag bij gemeente Utrecht bleek dat men al tegemoet komt aan aanvragers die niet kunnen parkeren en/of laden op privé terrein; men geen verrommeling van de openbare ruimte wil, nog onveilige aansluitingen en/of claims op (openbare) parkeerplekken

Dit alles beschouwend zien wij als gemeente ook geen mogelijkheden om privaat laden in de openbare ruimte toe te staan, vanwege:

 1. Verloedering en onveilige situaties dan wel onveilige installaties in de openbare ruimte
 2. Het in de hand werken van vermeend prive gebruik van een openbare parkeerplaats met een openbare laadpaal
 3. De gemeente al aanvragers tegemoet komt met een openbare laadpaal bij aanvragen, ook indien parkeren en/of laden op eigen terrein niet mogelijk is
 4. De laadpalen al voorzien zijn van groene stroom
 5. Dit strijdig is met onze beleidsregel dan wel beleidsuitgangspunten.