De tweede pijler in onze ambitie is een onderzoek naar het opwekken van onze eigen duurzame energie in de wijk. We kijken welke technieken haalbaar en wenselijk zijn en zoeken uit of het mogelijk is om een pilotproject op te zetten. Meer daarover is te lezen in Factsheets DEM Pilots Duurzame Energie.

1. Bodemwarmte, warmteopslag en klein warmtenet

We gebruiken het bronnenonderzoek dat we hebben laten uitvoeren als leidraad bij de keuze voor een kleinschalig proefproject. Wat dat gaat worden, staat nog niet vast.

2. Aquathermie

We volgen de ontwikkelingen van aquathermie voor Poelgeest.