De derde pijler in onze ambitie is een onderzoek naar het opwekken van onze eigen duurzame energie in de wijk. We kijken welke technieken haalbaar en wenselijk zijn en zoeken uit of het mogelijk is om een pilotproject op te zetten. Meer daarover is te lezen in Factsheets DEM Pilots Duurzame Energie.

1. Bodemwarmte

We gebruiken het bronnenonderzoek dat we hebben laten uitvoeren als leidraad bij de keuze voor een kleinschalig proefproject. Daaruit blijkt dat bodemwarmte het meest geschikt is voor een kleinschalige collectieve pilot. Zo’n soort pilot wordt nu uitgewerkt door een groep bewoners in de Kruisbes.

In de Kruisbes is een groep van 8 geschakelde jaren 70 woningen waar de bewoners gezamelijk (verder) willen verduurzamen. Er is al gewerkt aan isolatie, eigen elektriciteitsproductie via zonnepanelen en energiebesparing via eigen gedrag. De resultaten zijn daarvan gedeeld en vergeleken met het eerdere onderzoek dat gedaan was voor dit woning type door Duurzame Energie Merenwijk (DEM). Hieruit komt voort dat dit huistype in principe verwarmt kan worden door lage/midden temperatuur warmtepompsysteem als volgende stap om van het gas af te gaan.

Na uitgebreid vooronderzoek tussen verschillende systemen (lucht/water, PVT, …) zijn de bewoners uitgekomen op een bodem/water-systeem met individuele warmtepompen en bronnen. Technisch en energetisch gezien is dit de meest duurzame oplossing, welke bovendien geen (geluids)overlast veroorzaakt en Airco’s overbodig maakt. Voor verdere informatie of interesse in collectieve energie systemen, contact Peter Engbers via duurzameenergiemerenwijk@gmail.com.

2. Aquathermie

We volgen de ontwikkelingen van aquathermie voor Poelgeest. Daarnaast bespreken we met het Hoogheemraadschap de opties en mogelijkheden voor Acquathermie met bronnen RWZI en de Zijl voor de Merenwijk. De WUP werkgroep is op dit moment druk doende plannen te ontwikkelen om de Merenwijk te verduurzamen in het kader van de Energietransitie. In de studie duurzame warmte voor de Merenwijk (25 augustus 2021 door Syntraal) kwam naar voren dat een Bronnet vanaf de RWZI, eventueel in combinatie met WKO capaciteit een haalbare en duurzame manier van verwarmen en koelen zou kunnen opleveren voor een groot deel of zelfs gehele Merenwijk laagbouw. Op aanvraag van de WUP werkgroep is het Hoogheemraadschap een onderzoek gestart naar mogelijke verdere uitnutting van de RWZI voor de Merenwijk.