Wie zijn wij

Duurzame Energie Merenwijk is een initiatief van een groep wijkbewoners die kansen zien voor hernieuwbare energie in hun eigen huis en wijk. En die aan de slag willen om dat mogelijk te maken. In onze groep vind je huiseigenaren en huurders, mensen met een brede en een smalle beurs.

Ons doel: overstappen op duurzame energie

Nederland stapt over op duurzame energie om de klimaatdoelen te halen. DEM helpt bewoners van de Merenwijk om die overstap ook te maken. We helpen wijkbewoners zo veel als mogelijk in aanloop naar de uitrol van de WUP. Het streven is dat zo snel mogelijk het merendeel van de bewoners voldoende energiemaatregelen heeft genomen om te kunnen overstappen op duurzame energie. Zo kan onze wijk onafhankelijk zijn van fossiele energie en wordt alle benodigde energie opgewekt uit alternatieve, hernieuwbare en bij voorkeur lokale energiebronnen. 

Hoe gaan we dat doel bereiken?

Welke energiebronnen we gaan inzetten, dat onderzoeken we de komende jaren, door mee te werken aan het Wijk Uitvoerings Plan (WUP) en door concrete, kleinschalige proefprojecten op te zetten. In de tussentijd zetten we vol in op het zo energiezuinig maken van de huizen in de wijk. Per woningtype kijken we wat de beste en meest duurzame oplossingen zijn voor isolatie, verwarmen, verlichten en koken.

Wie gaat dat betalen?

Om ons project van de grond te krijgen hebben we in 2019 subsidie aangevraagd (en gekregen) bij de provincie Zuid-Holland. De gemeente Leiden ondersteunt ons met advies en praktische hulp. Van de ledenraad van de Rabobank Katwijk-Leiden, van Rabo ClubSupport en van het Rabo Wensenfonds ontvingen we donaties voor o.a. het opleiden van energiecoaches en de aanschaf van een warmtecamera. Voor het opzetten van de energiepilots bereiden we afzonderlijke businesscases voor, al of niet ondersteund met subsidie.

Download hier ons projectplan [pdf]. NB: de energietransitie gaat snel en is onvoorspelbaar. Ons projectplan is opgesteld in 2018 en inmiddels is er alweer veel veranderd.

Onze organisatie

Duurzame Energie Merenwijk is een stichting en bestaat uit een bestuur en werkgroepen.

Bestuur

Linda van der Voort (voorzitter) is in het dagelijks leven werkzaam op het algemeen secretariaat van de VVD en daar verantwoordelijk voor oa de ledenadministratie, contributie inning en interne dienstverlening. Zij woont sinds 2019 aan de Wilgenrode. 

Joost Doornbos (penningmeester en interim secretaris) is dr in de organische chemie en gepensioneerd wetenschappelijk medewerker van het LUMC, afdeling Radiologie (MRI). Hij woont in de Vlinders en doet mee met DEM omdat hij geïnteresseerd is in de energietransitie en zich wil inzetten voor verduurzaming van het energiegebruik in de Merenwijk.

Peter Engbers (Kennis & Techniek) is gepensioneerd natuurkundig ingenieur en geofysicus. Hij is een van de 11 energiecoaches van DEM en woont in de Forellen. Hij deelt zijn ervaringen en kennis met anderen in de wijk zodat we in 2035 een behoorlijke verduurzaming van de Merenwijk kunnen realiseren. 

Jan Portegijs (algemeen bestuurslid) is energiecoach, gepensioneerd, woont in de Bloemen en heeft een achtergrond in techniek en communicatie. Hij is al sinds zijn studietijd geïnteresseerd in energievraagstukken. Bij DEM houdt hij zich vooral bezig met communicatie. 

De bestuursleden van DEM zijn vrijwilligers en krijgen niet betaald voor hun werkzaamheden.

Er is momenteel een vacature in het bestuur (secretaris en algemeen bestuurslid): vind je het leuk om mee te bepalen hoe DEM de wijk op weg kan helpen in de energietransitie? Stuur een mail naar info@duurzameenergiemerenwijk.nl, dan nemen we snel contact met je op. Een bestuursfunctie kost je gemiddeld 2 uur per week. We vergaderen eens per maand.

Werkgroepen

Onze werkgroepen buigen zich elk over een onderdeel van ons project: bewonersparticipatie, innovatieve technieken, financiën, communicatie, externe contacten, werving, enzovoort. Ze verzamelen kennis, zoeken dingen uit, regelen en organiseren.

Wil je meedraaien in een van de werkgroepen? Graag! Stuur een mail naar info@duurzameenergiemerenwijk.nl, dan nemen we contact met je op.

Raad van Advies

DEM heeft een Raad van Advies die gevraagd en ongevraagd over onze schouder meekijkt. Doen we nog de goede dingen? Halen we onze doelen? Geven het subsidiegeld verantwoord uit? Houden we goed de belangen van de hele wijk in de gaten? De raad bestaat uit ervaren en betrokken Merenwijkers die vanuit hun professionele achtergrond adviseren: Marc Allessie (gepensioneerd directeur Ambtenaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Jeroen Ververs (adviseur energietransitie bij Balance), Herman Russchenberg (hoogleraar civiele techniek en geowetenschappen TU Delft), Marieke Holzapfel (senior beleidsadviseur ministerie van Buitenlandse Zaken) en Rogier Gardien (duurzaamheidsmanager Rabobank Katwijk-Leiden).