Duurzame Energie Merenwijk gaat op drie fronten aan de slag om de Merenwijk van het gas af te krijgen. Daarbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Dus wilde jij al serieus werk gaan maken van verduurzamen – thuis, in je straat of voor je buurt? Sluit je dan bij ons aan. Samen krijgen we meer voor elkaar.

1: Verduurzamen van je eigen huis 

Iedereen wil natuurlijk een comfortabel en duurzaam huis met zo laag mogelijke lasten, er zijn veel manieren om je huis te verduurzamen; kleine maatregelen (bv kieren dichtmaken bij bv ramen of deuren, radiatorfolie), Maar ook grotere maatregelen met een grotere impact zoals isoleren, zonnepanelen, warmtepompen. Wij als Duurzame Energie Merenwijk verzamelen zoveel mogelijk kennis zodat jij die kan toepassen in je eigen woning.  Onze website bevat uitgebreide analyses van alle huistypes in de wijk en daar horen oa advies stappenplannen bij. Van alle huistypes hebben wij contactpersonen en ook de energiecoaches staan klaar om jou te helpen met het verduurzamen van jouw woning.

Daarnaast helpen we medebewoners op weg die zin hebben om samen met hun buren, met de mensen verderop in de straat of misschien wel met de omliggende straten, gezamenlijk hun huis te verduurzamen. Met isolatie, zonnepanelen, overstappen op een groene energieleverancier of – wie weet – de aanschaf van een warmtepomp. Het scheelt als je dat allemaal niet in je eentje hoeft uit te zoeken, maar het werk kunt verdelen. Onze energiecoaches hebben kennis en informatie over veelvoorkomende vraagstukken rond verduurzaming. Gezamenlijke inkoop, goede leveranciers, technieken enz. Zij kunnen je bijstaan met raad en daad.

 

2: Wijkaanpak duurzame energie 

De afgelopen jaren is er al veel gedaan in de wijk, maar de komende 10 tot 20 jaar gaat er veel veranderen in de wijk om over te kunnen schakelen op een duurzaam energiesysteem. Samen met de gemeente, Tegengas, en andere geïnteresseerden uit de wijk werken we aan het wijk uitvoeringsplan  (WUP). Onze insteek is dat de  we  alle relevante duurzame energie systemen goed onderzoeken en vergelijken zodat de wijkbewoners tzt een goed geïnformeerde keuze kunnen maken. Belangrijk speerpunt is daarbij natuurlijk de haalbaarheid en de betaalbaarheid voor alle wijkgenoten. Waar het mogelijk is gaat onze voorkeur uit naar een duurzaam systeem op lokale bronnen. 

Daarnaast zoeken we uit welke nieuwe technieken zich lenen om onze eigen duurzame energie op te wekken in de Merenwijk. We hebben laten onderzoeken welke duurzame bronnen we in de wijk hebben. Wordt het warmte uit water? Energie uit rioolslib van de waterzuivering? Bouwen we onze eigen biovergister met groenafval uit de wijk? Zodra we een helder beeld hebben van de mogelijkheden, raadplegen we onze mede-wijkbewoners: waar ligt hun voorkeur?

Twee onderzoeken

We hebben om te beginnen een onderzoek laten uitvoeren: welke duurzame bronnen in de wijk kunnen we gebruiken om onze woningen te verwarmen. Lees het bronnenonderzoek. Daarna heeft de gemeente een vervolgstudie laten doen om uit te zoeken hoe we die lokale bronnen het beste kunnen gebruiken. Lees het vervolgonderzoek.

 

3: Pilots om lokale duurzame energie op te wekken 

We onderzoeken welke nieuwe technieken zich het beste lenen om onze eigen, duurzame energie op te wekken in de Merenwijk. Bv warmte uit water of bodem? Energie van de waterzuivering? We willen dit graag uittesten in een pilot of een kleinschalig collectief initiatief. En we zoeken nog een gezamenlijk groot zonnedak om collectieve zonnepanelen te leggen.

Niet iedereen heeft een dak dat geschikt is voor zonnepanelen. Daarom willen we het eerste Gezamenlijke Zonnedak Merenwijk aanleggen. We kiezen daarvoor een groot dak, bijvoorbeeld op een van de bedrijfshallen aan de Flevoweg. Of op de Kopermolen. Of de sporthal. Daarna richten we een zonnecoöperatie op naar het voorbeeld van ZonopLeiden.

Wat kun jij doen?

  • Laat ons weten dat je meer wilt weten over zo’n collectief zonnedak.
  • Laat ons weten dat je mee wilt helpen met de oprichting van de zonnecoöperatie.
  • Heb je ideeën of interesse? Laat het ons weten.