Veelgestelde vragen2019-11-14T21:50:56+01:00
Werken jullie samen met de gemeente?2021-12-02T20:55:36+01:00

DEM heeft een maandelijks overleg met de gemeente. Daar houden we elkaar op de hoogte van waar we mee bezig zijn. DEM vindt een goede samenwerking belangrijk, maar hecht evenzeer aan een onafhankelijke positie. We sluiten waar dat kan aan bij de plannen van de gemeente, maar nemen de vrijheid om ander ideeën over de energietransitie te ontwikkelen als we dat nodig vinden.

Wat is Duurzame Energie Merenwijk?2021-12-02T20:39:41+01:00

Duurzame Energie Merenwijk (DEM) is een Stichting die in 2018 is opgericht door bewoners van de Merenwijk. Het doel van de stichting is het vinden van oplossingen voor duurzame energie, zodat onze wijk op termijn niet meer afhankelijk is van gas of andere fossiele brandstoffen en minder CO2 uitstoot.

Wie zijn de mensen van DEM?2021-12-02T21:11:22+01:00

Ons bestuur

Tjitske Veldkamp

Joost Doornbos

Peter Engbers

Tjitske Veldkamp (voorzitter), Peter Engbers (kennis & techniek), Joost Doornbos (secretaris en penningmeester), Hiske Kemme (algemeen bestuurslid).

Onze Raad van Toezicht

Rogier Gardien
Marc Allessie
Herman Russchenberg
Marieke Holzapfel
Jeroen Ververs

Verder hebben we een team met energiecoaches, een klankbordgroep, een werkgroep participatie, typehuizencontactpersonen en loslopende vrijwilligers die allemaal een steentje bijdragen, in totaal ongeveer 30 actieve mensen.

Wat is het verschil tussen Duurzame Energie Merenwijk en Energie in de Merenwijk?2019-11-10T00:20:14+01:00

Energie in de Merenwijk is een eerder initiatief met dezelfde doelen als DEM. Vanaf februari 2019 zijn Energie in de Merenwijk en DEM samengevoegd.

Hoe is DEM georganiseerd?2021-12-02T20:38:29+01:00

DEM werkt met een kerngroep van circa 30 vrijwilligers. Er is een bestuur van vier mensen: Tjitske Veldkamp (voorzitter), Peter Engbers (kennis & techniek), Joost Doornbos (penningmeester en secretaris) en Hiske Kemme (algemeen bestuurslid).

We hebben ook een Raad van Toezicht die erop let dat we doen wat we beloofd hebben en dat ons geld aan de juiste dingen wordt uitgegeven.

De rest van de vrijwilligers zijn energiecoach, maken warmtefoto’s, zitten in de klankbordgroep of zijn typehuiscontact.

 

Voor wie werkt DEM?2019-11-10T00:20:31+01:00

DEM is er voor alle bewoners van de Merenwijk, huurders én huiseigenaren.

Hoe onafhankelijk is DEM?2019-11-10T00:20:43+01:00

DEM is een onafhankelijke stichting. We zitten wel aan tafel met veel verschillende partijen om te kijken waar kansen liggen voor samenwerking en om kennis te delen: de gemeente, de wijkvereniging, Zon op Leiden, de woningcorporaties, Nuon enz. we hebben geen banden met commerciële partijen en we geven onafhankelijk advies over verduurzamingsmaatregelen.

Hoe komt DEM aan geld?2021-12-02T20:47:21+01:00

DEM heeft een subsidie gekregen van de provincie Zuid-Holland. De gemeente Leiden is co-financier van onze begroting en al onze vrijwilligers ‘betalen’ in natura door middel van de uren die ze in DEM steken. Daarnaast hebben we verschillende keren donaties ontvangen van de Rabobank Katwijk-Leiden en Rabo Club Support.

Waar gebruiken jullie het geld voor?2021-12-02T20:45:37+01:00

Ons geld (subsidie en donaties) gaat onder andere naar onderhoud van een website; communicatiemiddelen (nieuwsbrief, posters, flyers), zaalhuur, cadeautjes voor sprekers enz; de opleiding van energiecoaches, een warmtecamera en een onderzoek naar duurzame bronnen in de wijk.

Je kunt onze begroting opvragen als je het precies wilt weten. De mensen die actief zijn in DEM worden daar niet voor betaald, maar op termijn is het denkbaar dat we betaalde expertise zullen inhuren.

Welke leveranciers of aannemers kunnen jullie aanbevelen?2021-12-02T20:49:07+01:00
Duurzame Energie Merenwijk geeft tips en informatie welke stappen je kunt zetten om je huis te verduurzamen. Vervolgens is de grote vraag natuurlijk: wie kun je daarvoor inschakelen? Wat is een goede leverancier? Daar krijgen we veel vragen over. Tegelijkertijd merken we dat de ervaringen zeer wisselend kunnen zijn. Waar de een klaagt, is een ander zeer tevreden met hetzelfde bedrijf. Daarom doen wij geen aanbevelingen over leveranciers en installateurs. Wil je toch graag weten met wie je in zee gaat? Het Duurzaam Bouwloket en de wijkenergieambassadeurs kunnen suggesties doen voor betrouwbare leveranciers. Kijk op www.duurzaambouwloket.nl of op www.gagoed.nl.
Ga naar de bovenkant