Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen2019-11-10T00:32:47+01:00
Wat is Duurzame Energie Merenwijk?2019-11-10T00:24:43+01:00

Duurzame Energie Merenwijk (DEM) is een Stichting die in 2018 is opgericht door bewoners van de Merenwijk. Het doel van de stichting is het vinden van oplossingen voor duurzame energie, zodat onze wijk op termijn niet meer afhankelijk is van gas of andere fossiele brandstoffen.

Wie vormen DEM?2019-11-10T00:24:52+01:00

Ons kernteam bestaat uit: Tjitske Veldkamp (voorzitter), Joost van Looveren (secretaris), Henk Schouten (penningmeester), Marc Koenen (energiewijkambassadeur), Ckees van Oijen (energiewijkambassadeur), Rob Teeuw, Jan Willem van Leenhoff, Gert Walrave (wijkvereniging Merenwijk), Eveline Molier, Peter Engbers, Rogier Gardien, Steef Vanetie, Bas Edixhoven, Roel Nozeman. (laatste update februari 2019)

Wat is het verschil tussen Duurzame Energie Merenwijk en Energie in de Merenwijk?2019-11-10T00:20:14+01:00

Energie in de Merenwijk is een eerder initiatief met dezelfde doelen als DEM. Vanaf februari 2019 zijn Energie in de Merenwijk en DEM samengevoegd.

Hoe is DEM georganiseerd?2019-11-10T00:20:23+01:00

DEM werkt met een kerngroep van circa 15 vrijwilligers. Drie daarvan vormen het (interim) bestuur (zie hierboven). Een Raad van Toezicht is in oprichting. Alle leden zitten in een of meer werkgroepen die elk verantwoordelijk zijn voor een thema: Kennis & technieken, Communicatie & participatie, Externe netwerken, Juridische & financiële vraagstukken.

Voor wie werkt DEM?2019-11-10T00:20:31+01:00

DEM is er voor alle bewoners van de Merenwijk, huurders én huiseigenaren.

Hoe onafhankelijk is DEM?2019-11-10T00:20:43+01:00

DEM is een onafhankelijke stichting. We zitten wel aan tafel met veel verschillende partijen om te kijken waar kansen liggen voor samenwerking en om kennis te delen: de gemeente, de wijkvereniging, Zon op Leiden, de woningcorporaties, Nuon enz. we hebben geen banden met commerciële partijen en we geven onafhankelijk advies over verduurzamingsmaatregelen.

Hoe komt DEM aan geld?2019-11-10T00:20:50+01:00

DEM heeft een subsidie aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. In april 2019 horen we of we die ook daadwerkelijk krijgen. De gemeente Leiden is co-financier van onze begroting. De wijkvereniging Merenwijk heeft ons een overbruggingslening gegeven om vast aan de slag te kunnen tot we uitsluitsel hebben over de subsidie.

Waar gebruiken jullie het geld voor?2019-11-10T00:20:56+01:00

Vooralsnog praktische zaken: bouw en onderhoud van een website; communicatiemiddelen (logo, nieuwsbrief, posters, flyers); notariskosten voor de oprichting van een stichting en heel veel praktische zaken als zaalhuur, cadeautjes voor sprekers enz. Over enige tijd verwachten we ook haalbaarheidsonderzoek voor energiepilots te kunnen financieren. Je kunt onze begroting opvragen als je het precies wilt weten. De mensen die actief zijn in DEM worden daar niet voor betaald, maar op termijn is het denkbaar dat we betaalde expertise zullen inhuren.

Deze site maakt gebruik van functionele cookies om het bezoek aan de website (anoniem) te kunnen monitoren. Settings Ok

Cookies

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie. Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen. Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.