Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen2019-11-14T21:50:56+01:00
Wat is Duurzame Energie Merenwijk?2019-11-10T00:24:43+01:00

Duurzame Energie Merenwijk (DEM) is een Stichting die in 2018 is opgericht door bewoners van de Merenwijk. Het doel van de stichting is het vinden van oplossingen voor duurzame energie, zodat onze wijk op termijn niet meer afhankelijk is van gas of andere fossiele brandstoffen.

Wie vormen DEM?2019-11-22T16:12:21+01:00

Ons kernteam

Tjitske Veldkamp (voorzitter), Martin Dekker (secretaris), Henk Schouten (penningmeester), Sandra Schuiten (communicatie & participatie), Peter Engbers (kennis & techniek) Marc Koenen (energiewijkambassadeur), Michèle Stokla, Ckees van Oijen (energiewijkambassadeur), Rob Teeuw, Gert Walrave, Eveline Molier, Bas Edixhoven, Berend van Dijk.

Onze Raad van Toezicht

Rogier Gardien
Marc Allessie
Herman Russchenberg
Marieke Holzapfel
Jeroen Ververs

Wat is het verschil tussen Duurzame Energie Merenwijk en Energie in de Merenwijk?2019-11-10T00:20:14+01:00

Energie in de Merenwijk is een eerder initiatief met dezelfde doelen als DEM. Vanaf februari 2019 zijn Energie in de Merenwijk en DEM samengevoegd.

Hoe is DEM georganiseerd?2019-11-22T16:00:23+01:00

DEM werkt met een kerngroep van circa 20 vrijwilligers. Er is een bestuur van vijf mensen: Tjitske Veldkamp (voorzitter), Henk Schouten (penningmeester), Martin Dekker (secretaris), Sandra Schuiten (communicatie & participatie) en Peter Engbers (kennis & techniek).

We hebben ook een Raad van Toezicht die erop let dat we doen wat we beloofd hebben en dat ons geld aan de juiste dingen wordt uitgegeven.

Alle leden zitten in een of meer werkgroepen die elk verantwoordelijk zijn voor een thema: Kennis & techniek, Communicatie & participatie, Externe netwerken, Juridische & financiële vraagstukken.

Voor wie werkt DEM?2019-11-10T00:20:31+01:00

DEM is er voor alle bewoners van de Merenwijk, huurders én huiseigenaren.

Hoe onafhankelijk is DEM?2019-11-10T00:20:43+01:00

DEM is een onafhankelijke stichting. We zitten wel aan tafel met veel verschillende partijen om te kijken waar kansen liggen voor samenwerking en om kennis te delen: de gemeente, de wijkvereniging, Zon op Leiden, de woningcorporaties, Nuon enz. we hebben geen banden met commerciële partijen en we geven onafhankelijk advies over verduurzamingsmaatregelen.

Hoe komt DEM aan geld?2019-11-22T15:55:42+01:00

DEM heeft een subsidie gekregen van de provincie Zuid-Holland. De gemeente Leiden is co-financier van onze begroting en al onze vrijwilligers ‘betalen’ in natura door middel van de uren die ze in DEM steken.

Waar gebruiken jullie het geld voor?2019-11-22T16:04:05+01:00

Vooralsnog vooral aan praktische zaken: onderhoud van een website; communicatiemiddelen (nieuwsbrief, posters, flyers), zaalhuur, cadeautjes voor sprekers enz. We organiseren ook een training voor energiecoaches met geld dat we hebben gekregen van de Rabo-bank. Over enige tijd verwachten we haalbaarheidsonderzoek voor energiepilots te kunnen financieren. Elke werkgroep is bezig om een eigen begroting op te stellen voor de taken die ze komend jaar gaan uitvoeren.

Je kunt onze begroting opvragen als je het precies wilt weten. De mensen die actief zijn in DEM worden daar niet voor betaald, maar op termijn is het denkbaar dat we betaalde expertise zullen inhuren.

Welke leveranciers of aannemers kunnen jullie aanbevelen?2019-11-15T20:31:55+01:00
Duurzame Energie Merenwijk geeft tips en informatie welke stappen je kunt zetten om je huis te verduurzamen. Vervolgens is de grote vraag natuurlijk: wie kun je daarvoor inschakelen? Wat is een goede leverancier? Daar krijgen we veel vragen over. Tegelijkertijd merken we dat de ervaringen zeer wisselend kunnen zijn. Waar de een klaagt, is een ander zeer tevreden met hetzelfde bedrijf. Daarom doen wij geen aanbevelingen over leveranciers en installateurs. Wil je toch graag weten met wie je in zee gaat? Het Duurzaam Bouwloket en de wijkenergieambassadeurs kunnen suggesties doen voor betrouwbare leveranciers. Kijk op www.duurzaambouwloket.nl of mail Marc Koene: energieindemerenwijk@gmail.com
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Meer info Ok
Deze site maakt gebruik van cookies van Google om zijn diensten te leveren en om verkeer te analyseren. Je IP-adres en user-agent worden gedeeld met Google samen met prestatie- en beveiligingsstatistieken om de servicekwaliteit te waarborgen, gebruiksstatistieken te genereren en misbruik te detecteren en aan te pakken. Ook Wordpress plaatst cookies om de browserervaring te verbeteren of door verificatie extra functionaliteiten te bieden. Dit zijn geen commerciële tracking cookies. Wil je in detail zien welke cookies er gekoppeld zijn aan deze site, klik dan op het slotje links naast de url.