Nulmeting: ons startpunt2023-10-27T13:48:34+01:00

Verduurzamen gaat in stappen, kleine en grote. Om te kunnen zien waar, wanneer, hoe, en hoeveel voortgang er wordt geboekt, is het nodig om de beginsituatie in kaart te brengen. Ofwel: om een nulmeting te doen.

Nulmeting

De hoofdvraag in het begin van DEM (2019) was: hoe kijken de bewoners van de Merenwijk tegen de energietransitie aan en op wat voor manier willen zij hierin participeren? Daarom heeft DEM een enquête/onderzoeksrapport van de Merenwijk laten opstellen. Het bevat zeer veel informatie (ook in grafiek vorm) dieper in het rapport.

De tabel hiernaast geeft de energiegebruikssituatie van de Merenwijk in 2018. Het aantal zonne-installaties is ook toegevoegd. In de Merenwijk heeft nu 8% van

Nulmeting: energieverbruik van huizen in de Merenwijk in 2018.

de huizen zonnepanelen op haar dak. In Leiden is dat slechts 5%. In Nederland is het gemiddeld 9%. Dus er is nog een lange weg te gaan om alle daken die daar voor geschikt zjjn (schatting zo’n 50%) met zonnepanelen te beleggen.

Nationale Energie Atlas

De situatie zoals die in 2014 was kan worden weergegeven in kaarten ‘vanuit de lucht gezien’. De Nationale Energie Atlas heeft heel veel informatie vergaard: vaak per woningblok, soms per woning. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verbruik van gas en elektriciteit en om het energielabel. Dit energielabel is nog altijd niet van alle woningen bekend. Al deze informatie is weergegeven in kaarten. Die kaarten zijn van heel Nederland gemaakt, en er is in te zoomen tot op woningniveau.

Gasverbruik

Deze kaart toont het gasverbruik in de Merenwijk:

Elektriciteitsverbruik

Deze kaart toont het elektriciteitsverbruik in de Merenwijk:

Energielabel

In deze kaart zijn de energielabels te zien, voor zover bekend:

Ga naar de bovenkant