Foto: Yung Lie

Bij een informatieavond over de verduurzaming van woningen in de Merenwijk heeft de organisatie gisteravond belangstellenden moeten weigeren. Van de circa 250 bewoners die zich meldden, moesten er zo’n 30 onverrichter zake naar huis. De Regenboogkerk was overvol. De avond werd georganiseerd door de gemeente Leiden, het Duurzaam Bouwloket, de wijkambassadeurs van de GaGoed-campagne en bewonersinitiatief Duurzame Energie Merenwijk.

Wijkambassadeurs Michèle Stokla en Marc Koene zijn wat beduusd van de enorme opkomst. Koene: “We weten natuurlijk wel dat energiebesparing leeft, maar dat zó veel mensen op een maandagavond op de fiets stappen om over zonnepanelen en isolatie te praten, overtreft al onze verwachtingen!” In het najaar wordt er een tweede avond georganiseerd voor de mensen die niet meer in de kerk pasten.

Dit overtreft onze verwachtingen!

Energietransitie sneller voor Merenwijk
Wethouder Fleur Spijker (D66, Duurzame Verstedelijking) opende de avond. Ook zij toonde zich blij verrast met de enorme opkomst. Het draagvlak onder burgers is belangrijk voor de ambities die de gemeente heeft op het gebied van de energietransitie. Leiden is van plan om een aantal wijken, waaronder de Merenwijk, versneld van het aardgas los te maken. De wijk moet dan op andere manieren van energie en warmte voorzien worden. Een noodzakelijke eerste stap is het isoleren van woningen.

Gedetailleerd bespaaradvies
Het Duurzaam Bouwloket, het gemeentelijk adviespunt voor energiebesparing, heeft voor een groot aantal woningtypes een gedetailleerd stappenplan opgesteld. Met het stappenplan kunnen bewoners in één oogopslag zien welke maatregelen ze kunnen nemen om hun energierekening omlaag te brengen en wat dat ongeveer kost. De komende tijd worden er burenavonden georganiseerd om mensen met elkaar in contact te brengen, zodat ze gezamenlijk aan de slag kunnen. De informatie per woningtype staat binnenkort online op deze website en die van het Duurzaam Bouwloket.