94% wil samen met de buren aan de slag!

Vijf studenten van Hogeschool Leiden hielpen DEM om een enquête af te nemen in de wijk. Ze voerden gesprekken met Merenwijkers, maar verzamelden ook informatie via een online enquête. Hoe de wijk staat tegenover de energietransitie? We zetten de belangrijkste conclusies op een rij.

130 Merenwijkers namen de afgelopen tijd de moeite om aan DEM te laten weten wat hun plannen, wensen en verwachtingen rond de energietransitie zijn. Hartelijk bedankt daarvoor! We zijn niet alleen heel blij met die betrokkenheid, het helpt ons ook om te bedenken wat we het beste kunnen doen om wijkbewoners op weg te helpen.

Merendeel wil huis verduurzamen

Meer dan 90% van de ondervraagden denkt wel eens na over hoe dat nou eruitziet, een aardgasloze toekomst. 70% is van plan om – misschien of zeker – in 2020 iets te gaan doen aan verduurzaming van de woning. De mensen die dat niet van plan zijn, geven veelal als reden dat ze al best veel maatregelen hebben genomen.  Voor ruim 92% van de mensen speelt geld een belangrijke rol in het besluit om te verduurzamen. En 60% maakt zich echt zorgen over de financiële kant van de zaak: wat gaan isolatie, koken op inductie, een warmtepomp of andere maatregelen allemaal kosten? Maar als er subsidie is, is een overweldigende meerderheid (97%) best bereid ‘iets’ te doen.

Gemeente moet met plannen komen

Maar ja, waar begin je? Daar is veel onzekerheid over. Veel Merenwijkers geven te kennen dat ze concrete plannen nodig hebben om te bepalen wat ze zelf kunnen en willen doen aan verduurzaming. Die plannen moeten onder andere komen van de gemeente, vindt 62%. Mensen willen meer en betere informatie krijgen over wat ze te wachten staat. Ze willen misschien wel overstappen op alternatieve energiebronnen als een warmtepomp, maar wachten liever nog even tot die oplossingen technisch wat verder zijn ontwikkeld. Huurders verwachten – niet zo vreemd – dat hun huisbaas stappen zet om de woningen te verduurzamen, en willen dan zelf ook wel in actie komen.

Verduurzamen met de buren

Bij DEM gaan we uit van het idee dat het makkelijker wordt om je huis te verduurzamen als je dat samen met je buren doet. Laten de meeste Merenwijkers dat nou ook vinden! Slechts 6% heeft echt geen zin om samen met de buren een offerte op te vragen voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Maar 94% wil dat best!

Hoe nu verder?

Wat gaat DEM doen met de uitkomsten van de enquête? Om te beginnen: dit is het hele document Op weg naar een Duurzame Merenwijk_adviesrapport [pdf]. Alle 111 pagina’s. Je moet er dus even voor gaan zitten, maar wie wil, kan zich eens even lekker ingraven in de details. Intussen gaat DEM kijken hoe we aan de slag kunnen met de aanbevelingen van de Hogeschool: meer burengroepen organiseren (vanaf half januari hebben we daar extra energiecoaches voor!), meer informatie in de vorm van video aanbieden, voorlichting geven over subsidiemogelijkheden en aparte info-avonden voor huurders organiseren. Handen uit de mouwen dus.

Blijf op de hoogte

Overigens geeft bijna driekwart van de ondervraagden aan dat ze graag op de hoogte gehouden willen worden door DEM. Nou, dat kan! Stuur deze nieuwsbrief eens door naar vrienden in de wijk of buren. Ze kunnen zich ook opgeven via www.duurzameenergiemerenwijk.nl