De afgelopen maand heeft de gemeente het zogenoemde “Handelingsperspectief Energietransitie” gepubliceerd. Hierin staat in grote lijnen wat de plannen van de gemeente zijn voor de energietransitie. Samengevat: de gemeente wil elk jaar 1,5% minder energie gebruiken, 10% méér lokale duurzame energie opwekken en 1.500 huizen van het aardgas loskoppelen. Op de korte termijn zet de gemeente voor verwarming van onze huizen in op restwarmte (uit de Rotterdamse haven), elektrificatie (individuele warmtepompen) en aardgas. Op de lange termijn moet daar geothermie, aquathermie en groen gas voor in de plaats komen.

Bij het document horen een aantal bijlagen, zoals de Uitvoeringsagenda, waarin de plannen wat verder worden uitgewerkt. Op deze bijlagen kun je niet reageren, maar ze bieden wel wat inzicht in wat de gemeente van plan is. Voor de Merenwijk betekent dit waarschijnlijk: een groter warmtenet aan de zuidkant en individuele oplossingen per huis in de rest van de wijk.

Inwoners van de stad kunnen tot 20 februari laten weten wat ze vinden van de plannen. Duurzame Energie Merenwijk wil daar graag gebruik van maken, want wij zijn natuurlijk óók bezig om na te denken over de beste oplossingen voor onze wijk. We willen bijvoorbeeld zeker weten dat de wijkbewoners worden betrokken bij de keuzes. En dat er straks warmte komt die duurzaam en voor iedereen betaalbaar is.

We zijn momenteel bezig om een aantal suggesties te formuleren die de plannen concreter en beter voor onze wijk kunnen maken. Je leest die binnenkort hier op de website.

Het Handelingsperspectief en de bijlagen vind je op de website van de gemeente Leiden