Duurzame Energie Merenwijk heeft afgelopen week in een formele reactie laten weten wat ze vindt van de energietransitieplannen van de gemeente Leiden. Die plannen staan in de het Handelingsperspectief Energietransitie.

DEM laat in de reactie weten graag met de gemeente te willen samenwerken en doet vijf suggesties om de energietransitie – overstappen op andere energiebronnen dan aardgas – van de grond te tillen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de gemeente goed luistert naar wat bewoners nodig hebben. Ook zouden de woningcorporaties, die veel huurhuizen in de Merenwijk hebben, meer kunnen doen om de woningen te isoleren en hun huurders te helpen betaalbare maatregelen te nemen.

DEM is het niet zonder meer eens met de plannen om (mogelijk) grote delen van de Merenwijk aan te sluiten op WarmtelinQ, de warmteleiding waarmee woningen verwarmd kunnen worden met restwarmte uit de Rotterdamse haven. Er is discussie over de kosten en de duurzaamheid van die oplossing. Kiezen voor zo’n grootschalige en dure oplossing staat het zoeken naar lokale bronnen wellicht in de weg, vreest DEM.

Lees de hele reactie [pdf] reactie DEM Handelingsperspectief Energietransitie_def.