Deze maand zijn de adviesbureaus Tauw en Syntraal in opdracht van DEM begonnen met een bronnenonderzoek in onze wijk. Inmiddels heeft een tiental bewoners zich aangemeld voor een klankbordgroep. Zij gaan kritisch meekijken naar het onderzoek en de resultaten daarvan: wordt aan alles gedacht? Kloppen de uitgangspunten?

Duurzame warmtebronnen

Waarom is zo’n bronnenonderzoek nodig? Omdat we precies willen weten wat goede alternatieven zijn om onze huizen te verwarmen wanneer – zoals de gemeente van plan is –  er in 2035 geen aardgas meer gebruikt zal worden in de Merenwijk. Er is van alles denkbaar: warmte uit water of aarde, luchtwarmtepompen, PVT-panelen, groen gas, maar elke energiebron heeft voor- en nadelen en de ene keus is voor onze wijk logischer dan de andere. DEM wil straks een goed overzicht hebben van de haalbaarheid, de betaalbaarheid en de duurzaamheid van alle mogelijkheden.

Wijkwarmteplan

De komende tijd zoeken de onderzoeksbureaus een aantal zaken voor DEM uit. DEM heeft uit openbare bronnen allerlei cijfers over de wijk verzameld. Tauw en Syntraal zullen die verifiëren, zodat we zeker weten dat we met de juiste kengetallen rekenen. Daarnaast brengen ze in kaart welke oplossingen voor welk deel van de wijk het meest logisch zijn. De onderzoeksresultaten vormen de basis voor een wijkwarmteplan, waarover DEM later dit jaar in gesprek wil gaan met de wijkbewoners. Maar eerst hebben we dus de klankbordgroep, die zorgt dat de onderzoeksresultaten begrijpelijk,  goed en betrouwbaar zijn.