De inspraakreactie van DEM en andere partijen op de energietransitieplannen van de gemeente heeft niet geleid tot een aanpassing van de plannen.
Het College schrijft in het voorstel aan de Raad van eind maart:

(…) “Het college (merkt) wel op dat een aantal inspraakreacties er toe hebben geleid dat het college de keuze maakt om hier extra aandacht aan te besteden.” Hoe precies, dat komt te staan in de Uitvoeringsagenda voor de komende 3 jaar. Ook belooft het college om de vastgestelde doelen scherper te omschrijven en beter in de gaten te houden of de doelen gehaald worden. Het college sluit af met een aai over de bol van de partijen die van zich hebben laten horen  “Daarnaast waardeert het college de betrokkenheid van Leidse lokale initiatieven en zal komende tijd verder onderzoeken hoe er structureler met deze initiatieven samengewerkt kan worden. Mogelijk kan dit in de vorm van een nieuw op te zetten Leidse Green Deal.”

Behalve van DEM kwamen er reacties binnen van Stichting Energiek Leiden, Zon op Leiden Coöperatie U.A., Wijkvereniging Houtkwartier en drie individuele bewoners.

Lees hier de nota van beantwoording inspraak 30 maart 2020-1  [pdf] en het volledige Raadsvoorstel Raadsvoorstel 30 maart 2020 [pdf]