luchtwarmtepomp

Luchtwarmtepomp bij een woning in de Merenwijk

DEM heeft onderzoeksbureaus Tauw en Syntraal gevraagd te onderzoeken hoe de woningen in de Merenwijk verwarmd kunnen worden als we geen aardgas meer zouden gebruiken. Syntraal heeft nu onder andere gekeken – als eerste stap in het onderzoek –  welke duurzame warmtebronnen er beschikbaar zijn in de wijk. Dat blijken er behoorlijk wat te zijn: onder andere warmte uit oppervlaktewater, uit afvalwater, uit de grond, uit de wegen, van daken (thermische zonne-energie, niet te verwarren met zonnepanelen die elektriciteit opwekken).

Er is ook gekeken naar de hoeveelheid warmte die we in de Merenwijk nodig hebben en de (globale) kosten per warmtebron.

We hebben onze klankbordgroep gevraagd om het rapport kritisch te lezen en naar aanleiding daarvan heeft Tauw inmiddels een aantal aanpassingen gedaan. Zodra het rapport gereed is, zal DEM het verspreiden. Na de zomer volgen er een of meer avonden waarop we met de wijk in gesprek gaan over het rapport.