Op donderdag 29 oktober organiseert DEM een online infoavond over de bronneninventarisatie die we hebben laten uitvoeren. We lichten dan de belangrijkste bevindingen toe. Er is ook iemand van onderzoeksbureau Tauw aanwezig om vragen te beantwoorden.

De gemeente Leiden is, net al veel andere gemeenten, bezig om per wijk een energietransitieplan te maken. Een belangrijke vraag die in die plannen beantwoord moet worden is: hoe verwarmen we straks alle woningen op een duurzame manier?

Warmtenet?

De plannen zijn nog lang niet klaar, maar er zijn al wel wat grote lijnen bekend. Voor de Merenwijk geldt, aldus de gemeente: de wijk is geschikt om versneld van het aardgas te gaan (in 2035). Grofweg wordt in de zuidkant van de wijk het bestaande warmtenet (stadswarmte) uitgebreid. Dat wordt straks waarschijnlijk gevoed met restwarmte uit Rotterdam. Voor de rest van de wijk is het beeld minder duidelijk. Daar wordt veel overgelaten aan individuele woningbezitters.

Onafhankelijk onderzoek

DEM heeft nu een onafhankelijke inventarisatie laten maken. We willen weten welke duurzame bronnen we hebben als alternatief voor aardgas. En we willen graag tijdig weten of die haalbaar, wenselijk en betaalbaar zijn, zodat je straks als Merenwijkbewoner weet wat je te kiezen hebt. Kant-en-klare antwoorden hebben we nog lang niet en er volgt nog een (kleiner) aanvullend onderzoek, maar met dit onderzoek is een eerste stap gezet.

Opgeven

Wil je meer weten? Heb je interesse om er (online) bij te zijn? Stuur dan een mail naar info@duurzameenergiemerenwijk.nl en geef je op. Je krijgt dan van ons een link voor de online bijeenkomst retour. Op verzoek kunnen we je ook het volledige rapport mailen. De samenvatting vind je hier: Samenvatting-eindrapport 25092020-1-1 [pdf]

Deze avond is een eerste, brede kennismaking met de mogelijkheden. Op het moment dat we meer duidelijkheid per buurt hebben, zullen we meer informatieavonden inplannen.