De raadscommissie Stedelijke ontwikkeling buigt zich op dinsdag 18 mei over een voorstel van het College. Dat wil met de gemeenten in de regio gaan samenwerken aan de voorbereidingen voor aansluiting op WarmtelinQ, de restwarmteleiding uit Rotterdam.

Als actieve bewoners die zich intensief bezighouden met de energietransitie in de wijk maken wij ons hier zorgen over. Niet zozeer over de warmteleiding zelf (die zien wij onder voorwaarden als een van de mogelijke oplossingen voor de toekomstige warmtevraag), maar wel over de manier waarop de besluitvorming plaatsvindt en over de wijze waarop inwoners van Leiden hierover zijn geraadpleegd. Daarom hebben wij een reactie naar de raadscommissie gestuurd. Lees de volledige inspraakreactie hier.