De gemeente Leiden werkt momenteel aan de transitievisie warmte. Dat zijn plannen om onze woningen duurzaam te verwarmen op een manier die past bij de wijk en de huizen die er staan. Een van de rapporten waarop deze plannen zijn gebaseerd is onlangs gepubliceerd. Het gaat om Visie op de Leidse Energie opgave en de strategische beslissingen die voorliggen in de komende 5-10 jaar, waarin een toekomstig energiesysteem wordt geschetst. Dit rapport is belangrijk omdat het onder andere als input dient voor de transitievisie warmte van de gemeente Leiden. Dit advies heeft dus invloed op de manier waarop we er in de toekomst warm bij kunnen blijven zitten.

Het rapport beschrijft een warmtesysteem waarin restwarmte vanuit Rotterdam (WarmtelinQ) wordt gebruikt, maar ook lokale warmtebronnen zoals aardwarmte of warmte uit water.

Meer info en alle relevante documenten vind je via www.leiden.nl/energietransitie