Tot onze grote spijt hebben we moeten besluiten dat ook dit jaar het wijkenergiefestival niet kan doorgaan. De maatregelen die we moeten nemen om alles coronaproof te laten verlopen zijn niet te verenigen met het gezellige, laagdrempelige en feestelijke evenement dat we voor ogen hebben.

Natuurlijk zal DEM wel in een andere (meer kleinschalige) vorm aanwezig zijn bij de wijkactiviteiten rond het lustrum van De Merenwijk. We laten snel weten waar je ons op 25 september kunt vinden en wat we dan te bieden hebben.

De activiteiten die gepland staan in november (onder andere een debat) zullen naar verwachting wel gewoon kunnen doorgaan. Hier hoor je binnenkort meer over.

We bedanken Marc Koene en Michèle Stokla die zich de afgelopen maanden hebben ingezet voor de organisatie van harte. Op naar betere tijden!