De gemeente Leiden nodigt met onderstaande brief alle Merenwijkbewoners van harte uit voor de wijkenergieavond:

Beste bewoners en ondernemers van de Merenwijk,

Ook Leiden is volop bezig met de energietransitie. Dat gaat onder meer over de manier waarop de stad in de toekomst aardgasvrij kan worden. Per wijk onderzoeken we welke alternatieven voor aardgas er zijn. Zodat uw woning of bedrijfspand in de toekomst duurzaam en CO2-vrij verwarmd wordt. Zo wordt in uw wijk onderzocht of de rioolzuiveringsinstallatie mogelijkheden biedt voor het verwarmen van een deel van de wijk. Daarnaast zien we ook mogelijkheden voor uitbreiding van het bestaande warmtenet. Ook weten we dat er veel vragen bij bewoners zijn over het tijdpad waarin de Merenwijk van het aardgas afgesloten kan worden. Of wat zij zelf kunnen doen en wat het hen gaat kosten. Of ze hun cv-ketel kunnen vervangen wanneer deze stuk gaat en of er nog wel keuzevrijheid is straks.

We willen hier graag met u, bewoner of ondernemer van de Merenwijk, over in gesprek. We vertellen graag waar we op dit moment staan en wat de energietransitie voor u mogelijk gaat betekenen. Ook horen we heel graag van u welke ideeën u heeft en wat u van de plannen vindt. Welke mogelijkheden ziet ú? Zijn er knelpunten in de wijk die de gemeente moet kennen? In alle wijken van Leiden gaan we gesprekken organiseren. De uitkomsten hiervan gebruiken we onder meer voor de zogeheten transitievisie warmte.

Wij komen bij u op bezoek. Op maandag 13 september om 20:00 uur zijn we aanwezig in de Regenboogkerk, Watermolen 1 en u bent van harte uitgenodigd aan te sluiten. In verband met de huidige coronamaatregelen vragen wij u zich van te voren aan te melden via gagoed@leiden.nl o.v.v. “bijeenkomst Merenwijk”. Er is plaats voor maximaal 50 aanwezigen. Wanneer er meer aanmeldingen zijn, organiseren we een tweede bijeenkomst. Wij hopen u te mogen ontmoeten op 13 september. Mocht u zich vooraf willen inlezen dan kan dat via www.gagoed.nl/greenpaper. Daar vindt u informatie over de energietransitie en de manier waarop wij dat in Leiden vorm geven.

Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met ons via gagoed@leiden.nl of uw wijkambassadeur duurzaamheid Ckees van Oijen via energieindemerenwijk@gmail.com.

Met vriendelijke groet,
Boudewijn Kopp, programmamanager energietransitie gebouwde omgeving
namens team Energietransitie Gemeente Leiden