We krijgen er allemaal mee te maken: hoe verwarmen we straks ons huis? De gemeente Leiden heeft een Transitievisie Warmte. Naar een aardgasvrij Leiden geschreven. Daarin staan in grote lijnen de plannen om onze stad te laten overschakelen op andere manieren van verwarmen. Niet met gas of andere fossiele brandstoffen, maar bijvoorbeeld met warmtepompen, restwarmte uit Rotterdam, warmte uit de aarde (geothermie) of uit water (aquathermie). Elke oplossing heeft voor- en nadelen.

Het is een goed idee om je nu alvast te verdiepen in de plannen, dan weet je welke kant het uitgaat. De Transitievisie ligt nu ter inzage, wat betekent dat je je mening over de plannen kunt geven voordat die aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Je vindt de Transitievisie op de website van de gemeente. 70 pagina’s, dus je moet er even voor gaan zitten, maar er staat ook een samenvatting in…!

Je hebt tot en met 25 november de tijd om te reageren op de plannen.