De gemeente heeft een concept Transitievisie Warmte opgesteld. Daarin staan de (voorlopige) plannen die zijn gemaakt om te zorgen dat Leiden kan overstappen op duurzame vormen van energie. 

Duurzame Energie Merenwijk heeft het stuk gelezen en vindt er iets van. In grote lijnen kunnen we ons vinden in de voorstellen die worden gedaan. We vinden de plannen echter niet op alle punten ambitieus genoeg en in het algemeen te weinig concreet. Daarom hebben we een zienswijze ingediend met een aantal aanbevelingen om de plannen te verbeteren.

Je vindt de zienswijze hier.