Op 8 februari sprak ons bestuurslid Hiske Kemme namens Duurzame Energie Merenwijk in bij de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Daar zette ze nogmaals ons standpunt over de Transitievisie Warmte uiteen: de gemeenten moet beter zorgen dat bewoners kunnen meebeslissen over de plannen voor onze wijk en vastleggen dat we straks zelf kunnen kiezen uit verschillende manieren om onze woningen te verwarmen. Hier vind je onze mondelinge inspraakreactie.

DEM diende al eerder een uitgebreide zienswijze in op de Transitievisie Warmte. Je leest de volledige zienswijze hier. Het College van Burgemeester en Wethouders zag in onze eerdere opmerkingen geen aanleiding om de Transitievisie Warmte aan te passen. We hopen dat de gemeenteraad wel luistert naar onze argumenten en een ander besluit neemt.