De gemeenten Leiden is bezig met de voorbereidingen voor de wijkuitvoeringsplannen. In zo’n plan komt concreet te staan wat de beste oplossing is om een wijk duurzaam te verwarmen. In de Transitievisie Warmte heeft de gemeente eerder een aantal startwijken genoemd waar als eerste een wijkuitvoeringsplan voor zou kunnen komen: Stevenshof, Zuidwest, de Mors, Leiden Noord, Merenwijk, Houtkwartier, Vogelwijk, Meerburg en Waardeiland/de Waard.

9 startwijken tegelijk blijkt echter een forse klus te zijn, dus nu wordt overwogen om er een paar te kiezen en daar als eerste te beginnen. De Merenwijk zou er daar een van kunnen zijn, omdat we hier, met Duurzame Energie Merenwijk en Tegengas behoorlijk betrokken bewoners hebben en er ook al 2 onderzoeken zijn gedaan naar mogelijke warmteoplossingen. De gemeente benadrukt dat er nog niets besloten is over de startwijken.

‘Starten’ in een wijk betekent ook niet dat er op korte termijn grote veranderingen te verwachten zijn. Er wordt voorlopig nog geen warmtenet aangelegd of een gasleiding verwijderd. Integendeel, er komt nu eerst een periode van onderzoek naar de beste opties, overleg met bewoners, proefprojecten enz. Zeker voor een grote wijk zoals de Merenwijk is één wijkuitvoeringsplan onvoldoende en moet er eerder per buurt een aanpak komen, met als tussenstap bijvoorbeeld nog een ‘wijkstrategie’.

Als bewoners hebben wij de komende tijd de kans om ons te laten horen. DEM gaat in het najaar onder andere 2 bewonersavonden organiseren waar de wijkuitvoeringsplannen zeker aan de orde zullen komen. Keep you posted!