Restwarmte uit Rotterdam om je huis te verwarmen? Het lijkt misschien een ver-van-je-bed-show, maar ook voor de Merenwijk komt de vraag om de hoek of er restwarmte deze kant opkomt en hoe dat dan geregeld gaat worden.

Even een kleine update: in de Merenwijk zijn een aantal appartementencomplexen, vooral in de Slaaghwijk, aangesloten op stadswarmte. Die warmte komt nu uit de Unipercentrale aan de Singel. Warmteleverancier Vattenfall is van plan om op termijn geen (gasgestookte) warmte van Uniper meer af te nemen, maar restwarmte die afkomstig is van bedrijven in de Rotterdamse haven.

Vorige maand heeft Gasunie besloten dat WarmtelinQ (de transportleiding voor restwarmte) inderdaad naar Leiden wordt doorgetrokken. Vattenfall kan dus straks restwarmte gaan leveren via de warmtenetten. De gemeente Leiden heeft al eerder in de Transitievisie Warmte gezegd dat de stad graag gebruik wil maken van die warmte.

Vorige week heeft een onafhankelijke adviescommissie de provincie Zuid-Holland, die gaat over de inpassing van de transportleiding, aangeraden om niet alleen te kijken naar WarmtelinQ, maar ook na te gaan wat er moet gebeuren aan isolatie en wat er nog meer voor warmtebronnen zijn. Alleen zo is goed te beoordelen of WarmtelinQ wel de beste oplossing is, aldus de commissie.

DEM sluit zich daar van harte bij aan. We vinden het belangrijk dat we onze lokale duurzame bronnen gebruiken en pleiten voor een zogenoemde multibronnenaanpak: combinaties van verschillende manieren om woningen te verwarmen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan warmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Er zijn vergevorderde plannen om daarmee onze buurwijk Poelgeest te gaan verwarmen en er is voldoende om ook in de Merenwijk te gebruiken. Maar ook individuele warmtepompen of kleinschalige collectieve verwarming met je buren (bijvoorbeeld PVT-panelen en een gezamenlijke warmtekoudeopslag) kunnen prima oplossingen zijn. We hebben alle warmte nodig die we kunnen vinden, dus laten we een brede blik houden.