Er vormden zich lange rijen voor wijkcentrum Op Eigen Wieken op dinsdag 22 november. Meer dan 200 wijkbewoners meldden zich bij de Warme Wijkavond om informatie te krijgen over verduurzaming van hun huis en verlaging van de energierekening. Wethouder Yvonne van Delft (Energie) kwam zelfs met microfoon nauwelijks boven het geroezemoes van de menigte uit.

“Wat de beste warmtebron voor de Merenwijk is, weten we nog niet”, aldus de wethouder. “Er zijn helaas geen eenvoudige oplossingen. Maar we gaan als gemeente de komende tijd zorgvuldig uitzoeken hoe de wijk de overstap naar duurzamere energie kan maken. En daar gaan we de bewoners heel nauw bij betrekken. Tot die tijd zijn no-regretmaatregelen zoals isoleren en zonnepanelen altijd een goed idee.”

Pas toen de presentaties begonnen, werd het wat rustiger in de centrale hal en konden bezoekers hun vragen stellen aan de energiecoaches, het Duurzaam Bouwloket, en de ’typehuiscontacten’.  Dat zijn mensen die in een van de 24 woningtypes wonen waarvan Duurzame Energie Merenwijk woningdossiers heeft laten maken. Daarin staat van alles om je op weg te helpen bij het verduurzamen van je huis: hoe het in elkaar zit, waar de warmtelekken zitten en wat slimme maatregelen zijn voor jouw specifieke woning.

Ook de zalen waar de presentaties werden gegeven waren twee keer achtereen afgeladen. Drie bewoners van de Merenwijk vertelden hoe ze hun slecht geïsoleerde woning ombouwden tot helemaal of bijna gasvrij, hoe dat bevalt en waar ze tegenaan zijn gelopen bij de verbouwing. Gezien de talloze vragen die werden gesteld, zijn er heel wat wijkbewoners die ook een warmtepomp overwegen.

De bewoners van de Kruisbes lieten zien hoe ze zijn gestart met een zogenoemde klein-collectieve oplossing: ze inventariseerden van alle bewoners op hun pleintje de opwek en het verbruik. Dat leidde meteen tot maatregelen bij buren met warmte lekkende huizen die plotseling zwart-op-wit zagen hoeveel het scheelt als je bijvoorbeeld alleen al je dak isoleert. De initiatiefnemers van de Kruisbes rekenen nu aan een mogelijke oplossing met onder andere een warmtekoudeopslag onder het plein. Mensen die slim hun huis willen aanpakken konden terecht bij de presentatie over een gestructureerd stappenplan, waarin verschillende maatregelen in een logische volgorde worden uitgevoerd.

De mensen van het Duurzaam Bouwloket en de Gamma aan de Flevoweg waren aan het eind van de avond schor: ze hadden 2,5 uur non-stop vragen beantwoord over de materialen en installaties die ze hadden meegenomen, zoals infraroodpanelen, een warmtepomp, isolatiematerialen en dakpannen met geïntegreerde zonnecellen.

De grote belangstelling voor de informatie-avond bewijst hoe groot de bereidheid van mensen is om aan de slag te gaan en hoe groot de behoefte is aan praktische hulp en informatie om de energierekening omlaag te brengen. Daarom organiseert DEM in het voorjaar van 2023 opnieuw een Warme Wijkavond en kunnen we ook de mensen die nu werden afgeschrikt door de drukte verwelkomen!