De gemeente is gestart met de voorbereidingen voor het wijkuitvoeringsplan (WUP) voor de Merenwijk. In dat plan wordt vastgelegd hoe wij als bewoners gaan overstappen van gas naar een meer duurzame warmtebron. Voordat dat plan zelf gemaakt wordt, moet er eerst een zogenoemde startnotitie komen, waarin bijvoorbeeld staat wie er over het WUP meedenken, aan welke voorwaarden het plan moet voldoen en wat de planning is.

Eerste bijeenkomst WUP

DEM, Tegengas en wijkenergieambassadeur Ckees van Oijen zijn uitgenodigd om hierover mee te denken en ook mee te werken aan het opstellen van het WUP zelf. Tjitske Veldkamp en Peter Engbers van DEM hebben de eerste bijeenkomst op 8 december bijgewoond. Daar waren ook andere partijen uit de wijk bij, zoals de woningcorporaties en de netbeheerder.

DEM haakt af bij overleg

Na dit overleg heeft DEM de gemeente laten weten dat we eerst meer duidelijkheid willen over onze rol, voordat we verder gaan met de samenwerking. We vinden het onhelder onder welke voorwaarden we mogen meepraten. Ook is de wijk wat ons betreft onvoldoende vertegenwoordigd. DEM is weliswaar een Merenwijkse organisatie, maar we zijn geen vertegenwoordiging van de hele wijk.

Herstart

We gaan nu op korte termijn overleggen met Bart van de Velde die namens de gemeente het WUP-proces in de Merenwijk begeleidt. In dat gesprek willen we goede afspraken maken over de manier waarop de bewoners betrokken worden bij zowel de startnotitie als het WUP.
DEM heeft contact met de wijkvereniging en met Tegengas over het verdere verloop van het WUP.