De gemeente Leiden heeft onderzoeksbureau CE Delft gevraagd om uit te rekenen wat het effect is van het energietransitiebeleid in de periode 2020-2023. Welke maatregelen bij dat beleid horen, staat in de uitvoeringsagenda Energietransitie Gebouwde Omgeving.

Landelijk beleid levert meeste op

CE Delft concludeert dat het meeste resultaat komt door de maatregelen die de landelijke overheid oplegt. De gemeente moet vooral zorgen dat die regels worden opgevolgd. Dat levert dan 43% besparing op van de uitstoot van broeikasgassen. Het beleid dat de gemeente Leiden zelf doorvoert in de bebouwde omgeving levert nog eens 7% extra besparing op.

1,5% minder energie wordt niet gehaald

Het doel om als stad per jaar 1,5% minder energie te verbruiken, wordt niet gehaald, denkt CE Delft. Weliswaar is er vanwege bijvoorbeeld isolatie minder energie nodig, maar doordat de stad groeit, wordt dat effect meteen weer teniet gedaan.

Beter monitoren

CE Delft heeft ook 2 aanbevelingen: bedenk van tevoren hoe je precies gaat bijhouden wat de effecten van je beleid zijn, dan kun je achteraf beter zien wat de maatregelen nou eigenlijk opleveren (blijkbaar gebeurt dat nu nog nauwelijks) en neem mobiliteit ook mee in het beleid. Dat zorgt voor bijna eenderde van de uitstoot, dus daar valt nog veel besparing te halen.

Lees het hele rapport op de website van CE Delft.