We hebben onze doelen en ambities lichtelijk aangescherpt. Hierbij de laatste versie.

 

Duurzame Energie Merenwijk – wat doen we?

Duurzame Energie Merenwijk is een initiatief van een groep wijkbewoners die kansen zien in hun eigen wijk en woning om gebruik te maken van hernieuwbare energie. Wij willen aan de slag om dat mogelijk te maken. Onder de mensen in deze groep vind je huiseigenaren en huurders, mensen met een brede en een smalle beurs.

We zijn op drie fronten aan de slag:

  1. Verduurzamen van je eigen huis

Iedereen wil natuurlijk een comfortabel en duurzaam huis met zo laag mogelijke lasten, er zijn veel manieren om je huis te verduurzamen; kleine maatregelen (bv kieren dichtmaken bij bv ramen of deuren, radiatorfolie), Maar ook grotere maatregelen met een grotere impact zoals isoleren, zonnepanelen, warmtepompen. Wij als Duurzame Energie Merenwijk verzamelen zoveel mogelijk kennis zodat jij die kan toepassen in je eigen woning.  Onze website bevat uitgebreide analyses van alle huistypes in de wijk en daar horen oa advies stappenplannen bij. Van alle huistypes hebben wij contactpersonen en ook de energiecoaches staan klaar om jou te helpen met het verduurzamen van jouw woning.

  1. Wijkaanpak duurzame energie

De afgelopen jaren is er al veel gedaan in de wijk, maar de komende 10 tot 20 jaar gaat er veel veranderen in de wijk om over te kunnen schakelen op een duurzaam energiesysteem. Samen met de gemeente, Tegengas, en andere geïnteresseerden uit de wijk werken we aan het wijk uitvoeringsplan  (WUP). Onze insteek is dat de  we  alle relevante duurzame energie systemen goed onderzoeken en vergelijken zodat de wijkbewoners tzt een goed geïnformeerde keuze kunnen maken. Belangrijk speerpunt is daarbij natuurlijk de haalbaarheid en de betaalbaarheid voor alle wijkgenoten. Waar het mogelijk is gaat onze voorkeur uit naar een duurzaam systeem op lokale bronnen.

  1. Pilots om lokale duurzame energie op te wekken

We onderzoeken welke nieuwe technieken zich het beste lenen om onze eigen, duurzame energie op te wekken in de Merenwijk. Bv warmte uit water of bodem? Energie van de waterzuivering? We willen dit graag uittesten in een pilot of een kleinschalig collectief initiatief. En we zoeken nog een gezamenlijk groot zonnedak om collectieve zonnepanelen te leggen. Heb je ideeën of interesse? Laat het ons weten.

 

Merenwijk energiegebruik ambities:

  1. In 2035 zijn de meeste huizen (3600 grondgebonden huizen) van de wijk verduurzaamd (isolatiemaatregelen getroffen).
  2. In 2035 wordt 8 mln kWh (50% van Elektriciteit) lokaal en duurzaam opgewekt
  3. In 2050 is het aardgas verbruik in de Merenwijk nul.
  4. In 2050 is de Merenwijk qua energie een duurzame en CO2 neutrale wijk, die alle benodigde energie opgewekt worden uit alternatieve, hernieuwbare energiebronnen.