Ventileren kost uiteraard energie, want de koude lucht van buiten zal opnieuw opgewarmd moeten worden. De schone lucht is nodig voor het waarborgen van een gezond binnenmilieu en dus de eigen gezondheid. Bij nieuwbouwwoningen kan rekening worden gehouden met moderne systemen. Kanalen met in te blazen (koude) lucht en uit te blazen (warme) lucht die langs elkaar worden gehaald waardoor de energie tot 80% teruggewonnen kan worden. In veel oudere huizen zijn helaas geen mogelijkheden om dit soort systemen in te bouwen. Pas vanaf de jaren ’80 wordt gewerkt met mechanische ventilatie. In de woningen van voor de jaren ’80 wordt geventileerd op basis van natuurlijke ventilatie (ventilatieroosters, uitzetramen en draaiende delen). Bij deze woningen is bewust ventileren een stuk lastiger. Denk maar eens aan een ruimte waar je later binnen stapt, terwijl er al enige tijd een aantal mensen aanwezig zijn (“Jongens, mag dat raam eens open? Het ruikt hier niet zo fris.”). Als je eenmaal in een ruimte zit, dan merk je niet goed dat de luchtkwaliteit achteruit gaat.

Vraaggestuurde Balansventilatie (met Warmteterugwinning en CO2 sturing)

Het mooiste systeem is vraaggestuurde Balansventilatie met Warmte terug winning en CO2 sturing. In nieuwbouwwoningen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van balansventilatie met warmte terugwinning. In oudere woningen komt deze vorm van ventileren weinig voor. Het kan echter wel interessant zijn wanneer de woning toe is aan een grote renovatie. Balansventilatie heet zo omdat dit ventilatiesysteem evenveel lucht aanvoert als afvoert: aan- en afvoer zijn in balans. Meestal zit er ook een warmte-terug-win unit in (WTW): die warmt de koude lucht die binnenkomt op met de warmte van de afgevoerde lucht. Dat maakt balansventilatie een erg energiezuinig ventilatiesysteem. Je kunt balansventilatie ook vraaggestuurd (en dus zuiniger) maken met sensoren die CO2 en/of vocht meten. Daarmee ventileer je niet meer of minder dan nodig is en wordt het systeem nog zuiniger.

Decentrale balansventilatie. In nieuwbouwwoningen is mechanisch gestuurde ventilatie (balansventilatie) met warmteterugwinning (WTW) al vrijwel de norm. Bij bestaande bouw is dit vaak lastig te implementeren terwijl ventileren steeds belangrijker wordt door extra isoleren. Decentrale balansventilatie kan een mooi alternatief zijn in bestaande woningen om de ventilatie efficiënt en duurzaam te regelen.

Met CO2 sturing. Door het aanschaffen van een CO2-meter kan je veel bewuster sturen op de binnenluchtkwaliteit. Er zijn verschillende modellen verkrijgbaar. Er zijn modellen die werken met een app, maar er zijn ook modellen die alleen een display hebben. De kosten voor een CO2-meter liggen gemiddeld tussen de € 60,- en € 200,-.

Voorbeeld van CO2 meeting in de woonkamer over een dag. Best wel een hoge piek tot 1000 ppm op midden van dag.