DEM werkt met een kerngroep van circa 30 vrijwilligers. Er is een bestuur van vier mensen: Tjitske Veldkamp (voorzitter), Peter Engbers (kennis & techniek), Joost Doornbos (penningmeester en secretaris) en Hiske Kemme (algemeen bestuurslid).

We hebben ook een Raad van Toezicht die erop let dat we doen wat we beloofd hebben en dat ons geld aan de juiste dingen wordt uitgegeven.

De rest van de vrijwilligers zijn energiecoach, maken warmtefoto’s, zitten in de klankbordgroep of zijn typehuiscontact.