Ons geld (subsidie en donaties) gaat onder andere naar onderhoud van een website; communicatiemiddelen (nieuwsbrief, posters, flyers), zaalhuur, cadeautjes voor sprekers enz; de opleiding van energiecoaches, een warmtecamera en een onderzoek naar duurzame bronnen in de wijk.

Je kunt onze begroting opvragen als je het precies wilt weten. De mensen die actief zijn in DEM worden daar niet voor betaald, maar op termijn is het denkbaar dat we betaalde expertise zullen inhuren.