Privacybeleid Duurzame Energie Merenwijk

Duurzame Energie Merenwijk verzamelt e-mail adressen van mensen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast gebruiken we gegevens om met jullie te communiceren als je meedoet met een burengroep of een andere actie zoals gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. In dit privacy statement leggen we graag uit wanneer en onder welke voorwaarden we deze gegevens gebruiken.

Contactgegevens:

Website: https://duurzameenergiemerenwijk.nl

e-mail: info@duurzameenergiemerenwijk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Indien je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief dan bewaren wij:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

Voor het toesturen van de nieuwsbrief maken we gebruik van de online-tool MailChimp. Het privacybeleid van MailChimp vind je op hun site: https://mailchimp.com/ onderaan de pagina. MailChimp biedt de mogelijkheid om aan te geven dat je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. Dat kan ook door ons een verzoek te sturen om je uit de verzendlijst te schrappen.

Als wij in de toekomst bepaalde acties gaan ondernemen zoals gezamenlijke inkoop van duurzame middelen zullen wij apart je toestemming vragen als daarvoor je gegevens met andere partijen gedeeld moeten worden.

Als je meedoet aan een burengroep zullen jouw gegevens binnen de burengroep en met de energiecoach die de burengroep begeleidt gedeeld worden. Ook hierbij zal om je toestemming gevraagd worden. Van bepaalde woningen zal een voorbeeld maatwerkadvies gemaakt worden. Wanneer wij deze als voorbeeldmateriaal willen gebruiken voor informatie aan jouw buren, zullen we jou daarvoor uitdrukkelijk en separaat om toestemming vragen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Duurzame Energie Merenwijk bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Voor de nieuwsbrief houdt dit in dat we je e-mail adres bewaren totdat je je afmeldt. Verder zullen wij jouw gegevens verwijderen als de stichting Duurzame Energie Merenwijk wordt opgeheven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Duurzame Energie Merenwijk verstrekt de gegevens niet aan derden alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dat geval zullen wij je hierover informeren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Duurzame Energie Merenwijk maakt gebruik van software om het bezoek aan de website te tellen. Deze software plaatst cookies. Zo houden we per dag bij welke pagina’s worden bezocht op de website, hoe lang een bezoeker erop blijft en hoeveel pagina’s hij na een interne pagina bekijkt. Er is geen externe toegang tot deze gegevens. Bezoekgegevens zijn niet tot personen te herleiden. We verzamelen deze gegevens alleen om het bezoek aan onze website te volgen en de website te verbeteren. Toegang tot deze gegevens is beperkt tot de ‘webmaster’ en de bestuursleden van Duurzame Energie Merenwijk die zich bezighouden met de website.

Gegevensbeveiliging

Duurzame Energie Merenwijk bewaart de gegevens op een beveiligde omgeving op Dropbox waartoe alleen diegenen toegang toe hebben die ze nodig hebben voor het versturen van de nieuwsbrief of andere doelen zoals beschreven in dit document. Degenen die deze toegang hebben zijn gehouden aan geheimhouding en dit privacy statement. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@duurzameenergiemerenwijk.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Duurzame Energie Merenwijk.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@duurzameenergiemerenwijk.nl.