Vooraankondiging Wijkbijeenkomst Eigen Woning en Energietransitie 24 Juni en 1 Juli in de Regenboog

De gemeenteraad heeft besloten dat de Merenwijk als een van de eerste wijken overgaat op een duurzame energievoorziening. Daarvoor wordt een WijkUitvoeringsPlan (WUP) gemaakt. Hoe staat het met de plannen voor deze energietransitie in de Merenwijk? Wat zijn de gevolgen voor uw huis? Kunt u rustig afwachten of kunt u nu al wat doen? Allemaal vragen die vele Merenwijkers bezighouden. Daarom nodigen Burgerinitiatief Tegengas, DEM (Duurzame Energie Merenwijk) en de gemeente Leiden u uit voor een wijkbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over een vragenlijst voor het project “Eigen Woning en Energietransitie”.  In deze vragenlijst wordt u gevraagd naar uw specifieke energiesituatie. Zo verzamelen we (beveiligde) data die we in het WijkUitvoeringsPlan kunnen gebruiken. Ook lichten we tijdens de bijeenkomst een van de mogelijke warmte-oplossingen toe: een lokaal gevoed warmtenet.

Programma

 • 19.30 uur Inloop
 • 20.00 uur Stand van zaken door Peter Engbers (DEM) en Cent van Vliet (Tegengas)
  • Een korte toelichting over de stand van zaken met betrekking tot de Startnotitie voor het opstellen van het WijkUitvoeringsPlan Merenwijk (WUP).
 • 20.20 uur Toelichting op het project “Eigen Woning en Energietransitie” door Theo Eyckenschild (Tegengas)
  • In dit project staat de inbreng van de bewoners centraal. In de bijlage vindt u hierover uitgebreide informatie. Het is belangrijk te benadrukken dat dit de eerste stap is van de energietransitie in de wijk.
 • Pauze
 • 21.20 uur Centrale en lokale warmtenetten door Annelies Huygen, bijzonder hoogleraar Recht, economie, bestuur en organisatie; onderzoekgebieden: aardgasvrije wijken en de regulering van de warmtesector.
 • 21.50 uur Vragenronde en napraten

Voor het begin van de bijeenkomst, in de pauze en na afloop is er tijd en ruimte voor ontmoeting en uitwisseling.

Gezien de te verwachten belangstelling is het ook mogelijk de bijeenkomst via een livestream te volgen. Dat moet u bij uw aanmelding aangeven. De volgorde van aanmelding bepaalt of er voor u nog plaats in de zalen van de Regenboog is.

Meldt u aan via het e-mailadres van de gemeente Leiden voor de bijeenkomst en vermeld daarbij graag met hoeveel personen u komt: warmtetransitie@leiden.nl

 

Bijlage bij de uitnodiging voor de wijkbijeenkomst


WijkUitvoeringsPlan en hoe bereid ik me voor op de energietransitie in de Merenwijk?

De Merenwijk is één van de eerste wijken die overgaat op een duurzame energievoorziening. De gemeente Leiden en de bewonersorganisaties TegenGas Merenwijk en Duurzame Energie Merenwijk werken nu aan een Startnotitie voor het Wijkuitvoeringsplan (WUP). Daarin staan de bewoners centraal. In een Startnotitie wordt beschreven hoe en met wie het WijkUitvoeringsPlan tot stand moet komen.  Met een WijkUitvoeringsPlan wordt beschreven hoe de overstap op schone energie in onze wijk gaat plaatsvinden. Dit gaat niet alleen over warmte, maar ook over elektriciteit en koude.

Wie in de Merenwijk rondkijkt, ziet al veel initiatieven en activiteiten rond de energietransitie. Er wordt geïsoleerd, er liggen steeds meer zonnepanelen op daken en er komen langzaamaan steeds meer (hybride) warmtepompen bij. Maar er is nog veel te doen. Er is bovendien veel onzekerheid en wie in de buurten rondloopt, weet dat er veel vragen leven.

Samenvattend gaat het over de volgende vragen:

 1. Hoe staat het met de plannen van de gemeente, Tegengas en DEM?
 2. Wat zijn de toekomstige opties?
 3. Wat kan ik doen in mijn huis?
 4. Moet ik iets doen?
 5. Wat zou ik zelf in de toekomst willen?

Om deze vragen te beantwoorden, zijn we gestart met het project ‘Eigen Woning en Energietransitie’. Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld waarin u kunt  aangeven wat de kenmerken van uw woning zijn.  Welke maatregelen u al heeft  genomen, wat uw huidige energiegebruik is en wat uw plannen zijn en wat u verwacht aan toekomstig energiegebruik.

U krijgt op deze wijze een dossier van uw eigen woning. De gegevens worden met een dubbele beveiliging verzameld en zijn daarom strikt vertrouwelijk. Ook de opslag en toegang tot de samengevoegde data worden besproken. Niet alle vragen uit de vragenlijst kunt u op voorhand invullen, omdat informatie nog ontbreekt of omdat het meer inzicht vraagt in de opties die er zijn. Wij houden daarom een aantal vervolgbijeenkomsten om u verder te helpen. Daarnaast overwegen we een spreekuur in de Pop-in van het winkelcentrum de Kopermolen.

Doel van het  project is ook kennisoverdracht en het inventariseren van mogelijkheden om samen te werken in straten en/of buurten.

Alle verzamelde gegevens geven voor TegenGas, DEM en de gemeente Leiden een goed beeld van de stand van zaken in de Merenwijk. Deze vormen de noodzakelijke en gewenste basis voor een wijkbijdrage aan de Startnotitie van het WijkUitvoeringsPlan.

 

Meer informatie

Gemeente Leiden: https://gemeente.leiden.nl/energietransitie/

Duurzame Energie Merenwijk: https://duurzameenergiemerenwijk.nl/

TegenGas Merenwijk: https://www.tegengasmerenwijk.nl/energietransitie/