DEM dient zienswijze op Transitievisie Warmte in

De gemeente heeft een concept Transitievisie Warmte opgesteld. Daarin staan de (voorlopige) plannen die zijn gemaakt om te zorgen dat Leiden kan overstappen op duurzame vormen van energie.  Duurzame Energie Merenwijk heeft het stuk gelezen en vindt er iets van. In grote lijnen kunnen we ons vinden in de voorstellen die worden gedaan. We vinden [...]