Werken jullie samen met de gemeente?

DEM heeft een maandelijks overleg met de gemeente. Daar houden we elkaar op de hoogte van waar we mee bezig zijn. DEM vindt een goede samenwerking belangrijk, maar hecht evenzeer aan een onafhankelijke positie. We sluiten waar dat kan aan bij de plannen van de gemeente, maar nemen de vrijheid om ander ideeën over de [...]

Werken jullie samen met de gemeente?2021-12-02T20:55:36+01:00

Welke leveranciers of aannemers kunnen jullie aanbevelen?

Duurzame Energie Merenwijk geeft tips en informatie welke stappen je kunt zetten om je huis te verduurzamen. Vervolgens is de grote vraag natuurlijk: wie kun je daarvoor inschakelen? Wat is een goede leverancier? Daar krijgen we veel vragen over. Tegelijkertijd merken we dat de ervaringen zeer wisselend kunnen zijn. Waar de een klaagt, is een [...]

Welke leveranciers of aannemers kunnen jullie aanbevelen?2021-12-02T20:49:07+01:00

Voor wie werkt DEM?

DEM is er voor alle bewoners van de Merenwijk, huurders én huiseigenaren.

Voor wie werkt DEM?2019-11-10T00:20:31+01:00

Hoe is DEM georganiseerd?

DEM werkt met een kerngroep van circa 30 vrijwilligers. Er is een bestuur van vier mensen: Tjitske Veldkamp (voorzitter), Peter Engbers (kennis & techniek), Joost Doornbos (penningmeester en secretaris) en Hiske Kemme (algemeen bestuurslid). We hebben ook een Raad van Toezicht die erop let dat we doen wat we beloofd hebben en dat ons geld [...]

Hoe is DEM georganiseerd?2021-12-02T20:38:29+01:00

Hoe komt DEM aan geld?

DEM heeft een subsidie gekregen van de provincie Zuid-Holland. De gemeente Leiden is co-financier van onze begroting en al onze vrijwilligers 'betalen' in natura door middel van de uren die ze in DEM steken. Daarnaast hebben we verschillende keren donaties ontvangen van de Rabobank Katwijk-Leiden en Rabo Club Support.

Hoe komt DEM aan geld?2021-12-02T20:47:21+01:00

Waar gebruiken jullie het geld voor?

Ons geld (subsidie en donaties) gaat onder andere naar onderhoud van een website; communicatiemiddelen (nieuwsbrief, posters, flyers), zaalhuur, cadeautjes voor sprekers enz; de opleiding van energiecoaches, een warmtecamera en een onderzoek naar duurzame bronnen in de wijk. Je kunt onze begroting opvragen als je het precies wilt weten. De mensen die actief zijn in DEM [...]

Waar gebruiken jullie het geld voor?2021-12-02T20:45:37+01:00

Hoe onafhankelijk is DEM?

DEM is een onafhankelijke stichting. We zitten wel aan tafel met veel verschillende partijen om te kijken waar kansen liggen voor samenwerking en om kennis te delen: de gemeente, de wijkvereniging, Zon op Leiden, de woningcorporaties, Nuon enz. we hebben geen banden met commerciële partijen en we geven onafhankelijk advies over verduurzamingsmaatregelen.

Hoe onafhankelijk is DEM?2019-11-10T00:20:43+01:00

Wie zijn de mensen van DEM?

Ons bestuur Tjitske Veldkamp Joost Doornbos Peter Engbers Tjitske Veldkamp (voorzitter), Peter Engbers (kennis & techniek), Joost Doornbos (secretaris en penningmeester), Hiske Kemme (algemeen bestuurslid). Onze Raad van Toezicht Rogier Gardien Marc Allessie Herman Russchenberg Marieke Holzapfel Jeroen Ververs Verder hebben we een team met energiecoaches, een klankbordgroep, een [...]

Wie zijn de mensen van DEM?2021-12-02T21:11:22+01:00

Wat is Duurzame Energie Merenwijk?

Duurzame Energie Merenwijk (DEM) is een Stichting die in 2018 is opgericht door bewoners van de Merenwijk. Het doel van de stichting is het vinden van oplossingen voor duurzame energie, zodat onze wijk op termijn niet meer afhankelijk is van gas of andere fossiele brandstoffen en minder CO2 uitstoot.

Wat is Duurzame Energie Merenwijk?2021-12-02T20:39:41+01:00
Ga naar de bovenkant