Dat het een lastig jaar was, hoeven we niemand te vertellen. Des te trotser zijn we dat we als vrijwilligers zoveel voor elkaar hebben gekregen. Alles om onze mede-wijkbewoners een steuntje in de rug te geven in de energietransitie. Lees even mee:

Energiecoaches

In januari rondden 13 nieuwe energiecoaches hun (door DEM betaalde) opleiding af. Vier ervan, Peter Engbers, Joost Copray, Jan Portegijs en Michiel Apon gingen (zij het met de nodige hindernissen) aan het werk in de Merenwijk. Ze zetten burengroepen op en adviseerden op afstand wijkbewoners die hun huis wilden verduurzamen.

Bronnenonderzoek

We lieten een onderzoek uitvoeren naar duurzame energiebronnen in de wijk en presenteerden de resultaten aan wijkbewoners, gemeente, woningcorporaties, Vattenfall en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een klankbordgroep van bewoners keek kritisch mee. De uitkomsten gaan ons als wijk straks helpen om te bepalen welke duurzame energieoplossing voor de Merenwijk de beste is.

Zienswijze

We dienden een kritische notitie (zienswijze) in bij de gemeente over het Handelingsperspectief Energietransitie en spraken in bij de raadscommissie die zich daarmee bezighoudt. Daar pleitten we voor meer zeggenschap en keuzevrijheid voor bewoners bij het overstappen van aardgas naar andere energiebronnen.

Praktisch advies op de website

Dankzij de werkgroep Kennis & Techniek werd de website uitgebreid met een berg aan waardevolle informatie die het bewoners makkelijk maakt om te bepalen welke verduurzamingsmaatregelen ze het beste kunnen nemen voor hún specifieke huis.

Isoleren in de Rodes

We maakten samen met wijkenergieambassadeur Marc Koene afspraken met de aannemer die in 2021 voor woningcorporatie Ons Doel de huurwoningen in de Rodes gaat renoveren. Woningbezitters in die wijk krijgen nu de kans mee te doen en onder andere hun dak te laten isoleren.

En nog veel meer

En dat is nog niet eens alles. We brachten ook nog 4 nieuwsbrieven uit, overlegden maandelijks met de gemeente, stonden op de verenigingenmarkt in de Kopermolen en haalden diverse keren de lokale media met onze activiteiten. Het bestuur kreeg een nieuwe penningmeester (Joost Doornbos), secretaris (Martin Dekker) en een bestuurslid Organisatie en Communicatie (Sandra Schuiten). We pleitten voor (en kregen) een voucheractie voor huurders. En we lieten een prachtig informatiefilmpje over de energiecoaches maken.