De komende jaren gaat er een hoop veranderen in Nederland. Na 2050 dienen alle woningen in Nederland van het aardgas te zijn afgesloten. Voor de Merenwijk is dit zelfs al in 2035. Dit lijkt natuurlijk nog ver weg maar al op korte termijn kan het zijn dat je als bewoner te maken gaat krijgen met deze transitie naar aardgasloos.

Vanaf 2021 zal er landelijk een planning liggen waarin voor heel Nederland staat aangegeven welke buurt wanneer van het aardgas afgaat. Op dit moment is het in veel gemeenten nog niet duidelijk waar en in welke wijken een bepaalde energievoorziening komt. Maar wat kun je dan als bewoner doen om je hier alvast op voor te bereiden?

Duurzame Energie Merenwijk, de Goed ambassadeurs, en het Duurzaam Bouwloket van Leiden helpen je om de juiste keuzes te maken bij het verduurzamen van je woning. Ondanks het feit dat we nog niet precies weten wat de toekomst ons gaat brengen qua duurzame energie infrastructuur in onze wijk met bijvoorbeeld collectieve warmtenetten, biogas of misschien een individuele all-electric oplossing voor je woning.

Wel weten we dat er heel veel maatregelen zijn die je nu al kunt treffen in de woning. Om zo de woning voor te bereiden om van het aardgas afgesloten te worden. Denk aan het toepassen van hoogwaardige isolatie in de woning, inductie koken, je verwarmingssysteem geschikt maken om de woning te verwarmen met een lage temperatuur en natuurlijk het zelfstandig opwekken van duurzame energie. Zie hier antwoord op veel gestelde vragen.

Hoe gaan we de Merenwijk duurzaam verwarmen in de toekomst? Enkele opties:

    1. Warmtenetten
     1. Stads (rest)warmte
     2. Aquathermie (lage temperatuur + warmtepomp)
     3. Aardwarmte (ondiep/lage temperatuur + warmtepomp)
     4. Geothermie (diep/hoge temperatuur)
    2. All-Electric
     1. Warmtepompen (grond/water/lucht)
     2.         met warmte opslag
     3.         met gebruik van Lage temperatuur
     4. Infrarood verwarming
    3. Groen Gas (bv biogas, waterstof). Deze optie is mogelijk maar niet gepland voor de Merenwijk.

Meer info over de toekomstige mogelijkheden om onze huis te verwarmen.