PVT-panelen zijn photovoltaïsche en thermische panelen samen. Andere namen voor PVT-panelen zijn: hybride panelen, pvt zonnepanelen, thermische zonnepanelen, Thermodynamische zonnepanelen, combi-panelen, of panelen met thermische zonnecollectoren. Een PVT-systeem is in feite een combinatie van een traditioneel zonnepaneel en een zonnecollector in één. PVT zonnepanelen wekken dus én elektriciteit op én de warmte van de zon kan gebruikt worden om water te verwarmen. Het koelmiddel vam het thermische paneel deel absorbeert de warmte uit de omgeving tijdens zon, wind en regen, zowel overdag als ’s nachts. PVT panelen kunnen dus een goede (alternatieve) bron zijn voor warmtepompen.

Met een verwarmings systeem gebaseerd op PVT-panelen en een warmtepomp is het in principe mogelijk een woning geheel op duurzame wijze van warmte, warm tapwater en elektriciteit te voorzien. Zónder gas. En dat in alle seizoenen, 24 uur per dag. Een PVT-systeem is de oplossing:

  1. Als je energie voor stroom en warm water duurzaam wilt opwekken
  2. Als je je huis via zonne-energie wilt verwarmen
  3. Als je beperkt dakoppervlak zo maximaal mogelijk wilt benutten
  4. Als je een mooie en passende oplossing zoekt

Er kleeft nog een aantal nadelen aan deze PVT-systemen. Ze zijn nog relatief duur. In de winter haalt de thermische zonnecollector niet altijd de juiste temperatuur en in de zomer is het buffervat snel opgewarmd waardoor de thermische zonnecollector zichzelf uit zal schakelen. In de winter is de vraag naar warmte het hoogst en de opbrengst van het thermische zonnepaneel het laagst en in de zomer kan het geïsoleerde PVT-paneel, zodra het buffervat is verwarmd, haar warmte niet meer kwijt en heeft het een negatieve impact op de prestaties van het PVT-paneel. En dat terwijl men juist in de zomer zoveel mogelijk elektrisch rendement wenst, immers we mogen nog gewoon salderen. Zie hier meer over PVT panelen als bron voor een warmtepomp.