De wind is, naast de zon, een veelgebruikte duurzame energiebron. Energiebedrijven maken gebruik van de wind, maar je kunt ook zelf energie opwekken met wind. Je kunt thuis een kleine windmolen plaatsen of een ‘stukje windmolen’ kopen. Een kleine windmolen in je tuin of op je dak kent echter veel nadelen en is nu nog nauwelijks rendabel te maken. Je kunt meestal beter deelnemen in een coöperatie die een (grote) windmolen bezit. Je koopt dan een ‘stukje windmolen’. De stroomopbrengst verrekent de leverancier met je verbruik, met uitzondering van de btw. De energiebelasting wordt deels verrekend.

 

Tips windmolens

  • Een kleine windturbine levert schone elektriciteit, tegen een relatief hoge prijs per kWh. Door de hoge aanschafkosten verdien je de investering niet terug binnen de technische levensduur.
  • Zonnepanelen zijn praktisch gezien meestal een veel betere en financieel aantrekkelijkere keuze voor particulieren.
  • Als je windenergie wilt stimuleren, kun je het beste deelnemen in een groot windmolenpark of kiezen voor een energieleverancier die windstroom levert.

 

Nadelen van een eigen windmolen

  • Het is veel uitzoekwerk vooraf. Hoe zit het bijvoorbeeld met vergunningen?
  • De aanschafkosten zijn hoog: al gauw €15.000. Dit bedrag en de kosten voor onderhoud verdien je niet terug binnen de technische levensduur.
  • Er is geen aankoopsubsidie van de rijksoverheid, zoals die er wel is voor bijvoorbeeld zonneboilers.
  • De productie van een windmolen kost veel energie. Een kleine windmolen moet op een heel gunstige plek staan om dit te compenseren.
  • Een windmolen kan geluidsoverlast veroorzaken.

 

Deelname of mede-eigenaar windmolen

De beste manier om windenergie te stimuleren is om mede-eigenaar te worden van een windmolen of deel te nemen nemen in een groot windmolenpark. Voorbeelden zijn:

De windcentrale

De windvogel

Watergeuzen

Duurzame energieleveranciers met Nederlandse windstroom

Ook energieleveranciers gebruiken de wind als energiebron. Maar de mate waarin zij investeren in windmolens en windenergie leveren, verschilt sterk. De consumentenbond heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van energieleveranciers.

Links

Consumentenbond.nl/windenergie

Milieucentraal.nl/kleine-windmolens/